» Elektronické podávanie DPH od 1.1.2014

Ste štvrťročný alebo mesačný platca DPH ? Daňový poradca, advokát alebo máte poverenie či plnomocenstvo a zastupujete iný daňový subjekt pri správe daní ? Od 1.1.2014 musíte pri zasielaní daňových priznaní k DPH s daňovým úradom komunikovať výlučne elektronicky a daňové priznania zasielať podpísané elektronickou značkou alebo zaručeným elektronickým podpisom (ZEP). (Daňové priznania k DPH spolu s kontrolným výkazom prvý krát za január alebo 1Q 2014).

Elektronická komunikácia je od januára povinná nielen s daňovým ale aj s colným úradom. V prípade, že pošlete daňové priznanie v papierovej podobe tak ako doteraz, daňový úrad Vás vyzve, aby ste ho doplnili elektronicky. Ak ho nestihnete elektronicky poslať v zákonnej lehote, vystavujete sa možnej pokute od 30 eur do 16 000 eur. Zo zákona je neplatné aj podanie žiadosti, odvolania či námietky v zákonom nepredpísanej podobe.

Elektronicky, najneskôr do 25.januára 2014, musíte zaslať už aj priznanie k DPH za december alebo 4.štvrťrok roku 2013. Ak ste už mali doteraz uzavretú dohodu o elektronickej komunikácii, tieto stratili platnosť o polnoci 31.12.2013. Ako teda postupovať ďalej ?

Registrácia na portáli finančnej správy

Ak ešte nemáte vytvorené konto na portáli www.financnasprava.sk, nemôžete zatiaľ elektronické podania zasielať. Zaregistrujte sa čo najskôr cez "Registrácia" vpravo hore na stránke www.financnasprava.sk. Pomôcť si môžete aj nasledujúcim videonávodom. Následne sa autorizujte na daňovom úrade a vyberte si jednu z nasledujúcich možností podpisovania elektronických podaní:

Reklama


Založenie a zmeny spoločností - už za 99 Eur !

 

Vybavenie novej elektronickej značky a spísanie novej dohody

Spísaním novej dohody o elektronickom doručovaní Vám bude vydaná nová elektronická značka. Ak ešte nemáte medzi Vašim ID a Vašou spoločnosťou vytvorenú väzbu, daňový úrad ju vytvorí a elektronické podania môžete zasielať.

Ak však už ID máte alebo máte na svoje meno zaregistrovaných viac IDčiek, máte možnosť ich jednoducho zrušiť iba zaslaním emailu na technickapodpora@financnasprava.sk (text tu), a nechať si iba to, ktoré budete využívať. K tomu potom uzavriete novú dohodu.

Pozor: Zrušením ostatných ID prídete o možnosť zasielať elektronické podania za tie subjekty (spoločnosti, FO-živnostníkov), ktoré ste naň mali napárované a bude potrebné, aby ste si ich nanovo naväzbili práve na to ID, ktoré si necháte. Stačí Vám k tomu plná moc bez potreby overenia podpisu splnomocniteľa.

Vybavenie ZEP alebo využitie ZEP, ktorý už máte vydaný

ZEP je možné od 2.12.2013 vydať aj na nový občiansky preukaz s elektronickým čipom, avšak len pre občanov SR. Vydanie eID do 2 pracovných dní stojí 24,50 Eur, do 30 dní 4,50 Eur.

Pre tých, ktorí nechcú mať zaručený elektronický podpis na svojom občianskom preukaze alebo sú zahraničnými osobami ostáva možnosť vybavenia ZEP samostatne tak, ako doteraz. Výhodou tohto riešenia je, že nemusíte so sebou nosiť veľkú čítačku kariet alebo v prípade straty dokladov "neprešvihnete" termíny podaní a nebude Vám hroziť pokuta od daňového úradu.

Pre nových užívateľov ZEP je povinné sa na daňovom úrade osobne autorizovať, dohodu o doručovaní však nespisujete, tá je povinná len pri elektronickej značke. Po autorizácii Vám s Vašou spoločnosťou (alebo aj ďalšími spoločnosťami) vytvoria väzbu a elektronické podania môžete zasielať.

Existujúcim užívateľom portálu stačí mať ZEP a v profile priradené spoločnosti, za ktoré môžete elektronické podania zasielať okamžite.

Naše tipy: ZEP využijete aj pri rôznych ďalších elektronických podaniach napr. cez portál www.slovensko.sk. Viac sa dozviete na našich školeniach.
Využite aj náš aktualizačný servis, teraz spolu s ponukou bezplatnej technickej podpory.

Objednať ZEP

  Nový kvalifikovaný elektronický podpis pre daňový úrad a colnú správu:

  Platnosť certifikátu KEP jeden rok (124,92 € / 149,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (149,92 € / 179,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (174,92 € / 209,90 €)

  Obnova kvalifikovaného elektronického podpisu pre daňový úrad a colnú správu:

  Platnosť certifikátu KEP jeden rok (66,58 € / 79,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (91,58 € / 109,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (124,92 € / 149,90 €)

  INŠTALÁCIA softwéru pre DAŇOVÝ ÚRAD:

  na diaľku, jeden počítač - (24,91 € / 29,90 €)osobne u klienta, jeden počítač - (41,58 € / 49,90 €)na diaľku, jeden počítač, v ENG - (41,58 € / 49,90 €)

  INŠTALÁCIA softwéru pre COLNÚ SPRÁVU:

  na diaľku, jeden počítač - (49,92 € / 59,90 €)osobne u klienta, jeden počítač - (74,92 € / 89,90 €)

  Vytvorenie konta a registrácia a autorizácia na Finančnej správe:

  Sekcia daňový úrad alebo colná správa úrad - (33,25 € / 39,90 €)

  Technická podpora a ďalšie služby/softwér (jeden užívateľ):

  Tech.podpora a konzultácie na 1 rok - ( 58,25 € / 69,90 €)Tech.podpora a konzultácie na 2 roky - (113,25 € / 135,90 €)Tech.podpora a konzultácie na 3 roky - (166,58 € / 199,90 €)Servisný výjazd technika - (33 € / 39,60 €) + cestovné náhradyCestovné náhrady za jeden km - (0,33 € / 0,40 €)Zaškolenie do používania KEP v aplikácii eDane, www.financnasprava.sk, registrácie KEP a vyskúšanie podpisovania KEPom - (29,08 € / 34,90 €)Konzultácie - každých začatých 30 minút - (100 € / 120 €)

  Licencia QSign Premium (79 € / 94,80 €)Licencia QSign BatchSigner (349 € / 418,80 €)

  Poznámka: Licencia QSign - rozšírenie o možnosť podpisovať KEPom aj samostatné prílohy, napríklad pre obchodný register, kataster, súdy, verejné obstarávania a podobne.

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10Windows 11

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

  Poznámka:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

  Pozrite si tiež: Utajená povinnosť registrácie ZEP, možné chyby a problémy na novom portáli Finančnej správy a cez eDane + riešenia