Vybavenie KEP

Nemáte čas ísť si elektronický podpis vybaviť ? Vyšla by Vás cesta draho alebo sa jednoducho necháte radi obslúžiť ? Nechcete mať zaručený elektronický podpis spolu s novým občianskym preukazom, ste zahraničný občan alebo chcete KEP využívať vo svojom zamestnaní oddelene od Vášho súkromia ? S našou službou vybavenia zaručeného elektronického podpisu Vás zastúpime pri celom procese získania zaručeného elektronického podpisu, do jeho používania Vás zaškolíme a nainštalujeme všetky potrebné programy.

Naša ponuka:

KEP pre daňový úrad a/alebo colnú správu (bez softwéru QSign)

- využijete najmä podpisovanie elektronických podaní na daňovom úrade a colnej správe. Je najrýchlejšiou voľbou pri začatí využívania elektronického podpisu a je vhodný na podpisovanie formulárov a podaní na webových stránkach Daňového úradu a Colnej správy ako aj ďalších, ktoré majú zriadené elektronické podateľne a kde nie je potrebné zasielať KEPom podpísané dokumenty v samostatných prílohách. V prípade potreby ho je možné kedykoľvek rozšíriť o aplikáciu QSign Premium alebo BatchSigner. Už pri prvom vydaní si môžete zvoliť jedno, dvoj alebo trojročnú platnosť certifikátu. Pri najdlhšej platnosti sa Vám naša služba oplatí viacnásobne.

  Viac o balíku...

Náš tip: Hneď po uhradení Vašej objednávky získate rôzne užitočné zľavy na naše ďalšie služby.

KEP pre daňový úrad, colnú správu, verejné obstarávanie, obchodný register, kataster a súdy

- je vhodný na všetky podania na Daňovom úrade, Colnej správe, Obchodnom registri, Katastri nehnuteľností*, Súdoch SR, verejnom obstarávaní, podpisovaní zmlúv a tiež podaní na mnohé ďalšie štátne inštitúcie, ktoré majú zriadené elektronické podateľne. Umožňuje podpisovať dokumenty priamo na Vašom počítači, tj. kde budú ovládače k tokenu spolu s ostatným softwérom a QSign-om nainštalované a aktivované. Pri prvom vydaní si zvoľte jedno, dvoj alebo trojročnú platnosť certifikátu a licencie QSign. Pri najdlhšej platnosti sa Vám naša služba oplatí viacnásobne.

  Viac o balíku...

Balíky s aplikáciou QSign rozširujú možnosti elektronickej komunikácie a sú vhodné na elektronické podávanie nielen na Obchodný register, Kataster nehnuteľností a na súdy SR ale aj na Colnú správu a Daňový úrad. Pripomíname, že na obchodné, rodinné, pracovné, dedičské, autorské, medzinárodné a pozemkové právo ako aj občiansko-právne a trestno-právne podania je potrebná aj časová pečiatka.

Náš tip: Klientom s väčším počtom elektronických podpisov alebo tým, ktorí využili alebo využívajú aj naše ďalšie služby poskytujeme individuálne zľavy.

Váš nový KEP Vám doručíme do sídla Vašej spoločnosti alebo na adresu Vášho podnikania a do jeho používania Vás zaškolíme a nainštalujeme všetko potrebné programové vybavenie.

Inštaláciu a zaškolenie je možné objednať aj samostatne !