KEP pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy

Ponúkame Vám nové KEP balíky, s ktorým môžete či už ste advokát, daňový poradca, právnik, konateľ, podnikateľ alebo aj ako súkromná osoba podpisovať elektronické podania a dokumenty na všetky štátne inštitúcie:

 • daňový úrad
 • colnú správu
 • obchodný register
 • kataster
 • súdy
 • pri verejnom obstarávaní ako aj
 • obchodní partneri navzájom medzi sebou bez nutnosti cestovania.

 

Využitie KEP pri podaniach na živnostenský a obchodný register, kataster a súdy:

Pri zasielaní dokumentov podpisujete žiadosti na živnostenský úrad kvalifikovaným elektronickým podpisom priamo v internetovom prehliadači. Všetky prílohy na OR, ŽR, kataster a súdy podpisujete v programe QSign Premium, ktorý podporuje aj podpisovanie xml formulárov obchodného registra. Následne sa prílohy podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom prikladajú k jednotlivým podaniam. Rozšírením možností je služba časovej pečiatky.

Využitie KEP pri podaniach na daňový úrad a colnú správu:

Podpisovanie a zasielanie podaní na daňový úrad prebieha cez aplikáciu eDane alebo v prostredí Windows cez internetový prehliadač Internet Explorer, pri podaniach na colnú správu cez EKR, SPD klienta a ďalšie, podľa typu zasielaných hlásení. Bohužiaľ, iné operačné systémy a prehliadače zatiaľ nie sú podporované. Viac sa dočítate tu.

Naša ponuka:

Zvoliť si môžete 1,2 alebo 3 ročnú platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu a QSignu, pričom ak si vyberiete balík s dlhšou dobou platnosti, bude pre Vás zriadenie KEP výhodnejšie. Tiež ak v blízkej dobe plánujete výmenu počítačov v ponuke presne pre Vás zohľadníme aj to - stačí si ju vyžiadať.

Balík pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy s QSign Premium:

Platnosť KEP jeden rok a QSign Premium*: 208,25 € / 249,90 €
Platnosť KEP dva roky a QSign Premium*: 226,58 € / 271,90 € (135,95 € / 1 rok)
Platnosť KEP tri roky a QSign Premium*: 246,58 € / 295,90 € (98,63 € / 1 rok)

Obnova certifikátu s QSign Premium:

Platnosť KEP jeden rok a QSign Premium*: 151,58 € / 181,90 €
Platnosť KEP dva roky a QSign Premium*: 174,08 € / 208,90 € (104,45 € / 1 rok)
Platnosť KEP tri roky a QSign Premium*: 197,42 € / 236,90 € (78,97 € / 1 rok)

Balík pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, ORSR, kataster a súdy s QSign obsahuje:

 • kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
 • bezpečné zariadenie - USB token alebo čipovú kartu s čítačkou
 • aplikáciu QSign Premium s NEOBMEDZENOU platnosťou*,
 • aktuálne ovládače a software k bezpečnému zariadeniu,
 • zastúpenie pri vydaní na pobočke certifikačnej/registračnej autority Disig, a.s.,
 • bezplatnú podporu pri (re)inštalácii softwaru,
 • vždy aktualizačný online servis a informácie o novinkách z oblasti elektronického podpisu na jeden rok ZDARMA,
 • osobné doručenie v Bratislave alebo expresné doručenie poštou 1.triedou kamkoľvek na územie Slovenska a Európskej únie.

*Aplikácia QSign Premium je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Za doplatok je ju možné rozšíriť na verziu BatchSigner vhodnú na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní elektronických podaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

Vybrali ste si ? Tu si Váš balík a vybrané služby môžete objednať:
Náš tip: Objednajte si k Vášmu KEPu aj 1,2 alebo 3 ročný aktualizačný online servis alebo aktualizačný online servis vrátane technickej podpory a konzultácií - nikdy tak neostanete bez pomoci, keď to budete najviac potrebovať ! Naviac s 20% ZĽAVOU !

  Zaručený elektronický podpis pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy:

  Platnosť KEP jeden rok a QSign Premium* (208,25 € / 249,90 €)Platnosť KEP dva roky a QSign Premium* (226,58 € / 271,90 €)Platnosť KEP tri roky a QSign Premium* (246,58 € / 295,90 €)

  *Aplikácia QSign Premium je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Za doplatok je ju možné rozšíriť na verziu BatchSigner vhodnú na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní elektronických podaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

  Doplnkové služby k daňovému úradu, colnej a verejnej správe, obchodnému registru, katastru a súdom:

  Inštalácia, nastavenie a aktivácia potrebných softwérov pre OBCHODNÝ a ŽIVNOSTENSKÝ register: na pobočke alebo na diaľku - (33,25 € / 39,90 €)Inštalácia, nastavenie a aktivácia potrebných softwérov pre OBCHODNÝ a ŽIVNOSTENSKÝ register: osobne u klienta (BA a okolie) - (66,58 € / 79,90 €)Inštalácia, nastavenie a aktivácia softwérov nevyhnutných pre elektronické podania na KATASTER nehnuteľností: na pobočke alebo na diaľku - (33,25 € / 39,90 €)Inštalácia, nastavenie a aktivácia softwérov nevyhnutných pre elektronické podania na KATASTER nehnuteľností: osobne u klienta (BA a okolie) - (66,58 € / 79,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na DAŇOVOM ÚRADE a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia KEP na portáli www.financnasprava.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (29,08 € / 34,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na OBCHODNOM a ŽIVNOSTENSKOM REGISTRI, SÚDOCH SR a KATASTRI nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na DAŇOVOM ÚRADE a v aplikácii eDane, OBCHODNOM a ŽIVNOSTENSKOM REGISTRI, SÚDOCH SR a KATASTRI nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia KEP na portáli www.financnasprava.sk a www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (119,92 € / 143,90 €)

  Aktualizačný servis a technická podpora pre daňový úrad, colnú správu, živnostenský a obchodný register, kataster a súdy:

  Aktualizačný online servis na 1 rok - (49,92 € / 59,90 €)Aktualizačný online servis na 2 roky - (83,25 € / 99,90 €)Aktualizačný online servis na 3 roky - (116,58 € / 139,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 1 rok - (99,92 € / 119,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 2 roky - (179,92 € / 215,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 3 roky - (249,92 € / 299,90 €)Aktualizačný online servis + ročná technická podpora PLUS (do 59 minút) - (1 666,58 € / 1 999,90 €)Servisný výjazd technika - (33 € / 39,60 €) + cestovné náhradyCestovné náhrady za jeden km - (0,33 € / 0,40 €)Konzultácie - každých začatých 30 minút - (100 € / 120 €)

  Licencia QSign:

  Licencia QSign Premium (79 € / 94,80 €)Licencia QSign BatchSigner (349 € / 418,80 €)

  *Aplikácia QSign Premium / BatchSigner je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Verzia BatchSigner je vhodná na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

  Služba časovej pečiatky (povinná pri podaniach na kataster a súdy*):

  mám záujem o službu časovej pečiatky

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows XPWindows VistaWindows 7Windows 8, 8.1Windows 10

  Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

  ÁnoNie

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

  Poznámka:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Pozn.: K vybaveniu KEP je potrebné plnomocenstvo, ktoré Vám po odoslaní objednávky pošleme emailom.

  *Časová pečiatka je povinná pri zasielaní podaní na kataster a na súdy prostredníctvom emailu. Prvá cena je uvádzaná bez DPH, druhá s DPH. Výška DPH je 20%. Sme platcami DPH. Spoločnosť BACKGROUND s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Služba časovej pečiatky a certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis sú zabezpečované CA Disig.

  Pre objednanie našich služieb, softwéru ku kvalifikovanému elektronickému podpisu, programov k podpisovaniu a zasielaniu elektronických faktúr a spoľahlivému zálohovaniu Vašich dát nás prosím kontaktujte.

  Pozn.: Bezpečné zariadenia vydávané 1.CA k elektronickému bankovníctvu sú blokované na vydanie nového kvalifikovaného elektronického podpisu inou registračnou alebo certifikačnou autoritou. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť si novú kartu. Tento kvalifikovaný certifikát je však možné využívať na všetky elektronické podania a konania. Viac o ďalšom využití elektronického podpisu sa dozviete tu.

  buďte prvý

  Zanechajte odkaz

  Váš email nebude zverejnený.


  *