Poradíme Vám

Ktorý elektronický podpis je pre Vás najvhodnejší ? Kvalifikovaný alebo "obyčajný" ?
Poradíme Vám !

Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP)

Kedže už prešlo veľa času od zavedenia elektronickej komunikácie, možností využitia KEPu je veľmi veľa - posielať a podpisovať môžete podania, podnety a žiadosti napríklad na:

 • finančnú správu (daňový úrad a colná správu)
 • sociálnu a zdravotné poisťovne
 • kataster nehnuteľností
 • súdy
 • exekútorské a notárske úrady
 • matriku, mesto alebo obec.

a vlastne na akýkoľvek úrad alebo štátnu inštitúciu, ktorú nájdete na portáli slovensko.sk v časti "Všeobecná agenda" alebo ak má úrad či inštitúcia zriadenú elektronickú podateľňu - vtedy, v závislosti od typu podania, môžete svoju správu jednoducho poslať emailom spolu s prílohami.

Niekedy sa však vyžaduje presný postup vrátane podpísania podania a príloh - napríklad na zaslanie podania na Finančnú správu, Obchodný či Živnostenský register, súdy, vydanie platobného príkazu a podobne.

Kedy, kam a aké prílohy a v akom formáte (obyčajný sken, sken podpísaný KEPom alebo zaručenú konverziu dokumentu s časovou pečiatkou alebo bez) viete poslať Vám radi vysvetlíme na školení, ktoré si môžete objednať emailom.

Mandátny kvalifikovaný elektronický podpis (MQC)

MQC môže byť vydaný certifikačnou autoritou iba na základe získaného mandátu. Mandátne certifikáty využívajú napríklad advokáti, notári, exekútori, prekladatelia, starostovia, primátori a ďaľší verejne činní ľudia, ktorí majú oprávnenie vo svojej činnosti zastupovať klientov alebo štát a poskytovať jeho služby.

Obyčajný elektronický podpis (elektronická pečať)

Obyčajný elektronický podpis sa používa najmä, avšak nielen na

 • na podpisovanie elektronických faktúr
 • zamknutie obsahu dokumentov (ako prevencia proti ich zmene, nie na podpísanie napríklad zmlúv, ktoré je možné podpísať KEPom, ideálne s časovou pečiatkou)
 • šifrovanie emailov alebo
 • na prihlasovanie do firemných systémov, čo je vyššia forma zabezpečenia ako len meno a heslo.

Aj obyčajný elektronický podpis (elektronická pečať) môže byť kvalifikovaný.


A ak budete potrebovať konzultáciu alebo doplniť či upresniť akékoľvek informácie ohľadne elektronických podpisov a podpisovania, nech sa páči, kontaktujte nás. Radi sa Vám budeme venovať.
 

Komentáre/reakcie/otázky

 1. Chcem sa spýtať, aký elektronický podpis potrebujem pre podpísanie žiadosti „Žiadost_o_FP_-_projekt_Podpora_stabilizacie_siete_MS“ ako starosta obce.

 2. Dobrý deň prajem.

  Ako starosta obce máte mandát od občanov ich zastupovať a spravovať verejné veci a tak potrebujete mandátny kvalifikovaný certifikát.
  Vydá Vám ho certifikačná alebo registračná autorita, je však potrebné si dohodnúť termín vydania. Využiť môžete služby Disig, a.s. alebo ICA, a.s.. Pri vydaní Vás vieme rovnako ako mnoho iných klientov zastúpiť a ePodpis Vám zaslať doporučene do vlastných rúk.

  Tiež ak by ste potrebovali pomoc s inštaláciou, nastavením alebo podpisovaním, môžete nás kedykoľvek kontaktovať – https://zarucenyelektronickypodpis.eu/kontakt/.

  Prajeme pekný deň.

 3. Dobrý deň p.Alena.

  Na podpis úverovej zmluvy sa môže podľa Občianskeho zákonníka použiť iba KEP – kvalifikovaný elektronický podpis (https://zarucenyelektronickypodpis.eu/vlastnorucny-podpis-a-zep-zaruceny-elektronicky-podpis/). Ideálne by bolo, aby elektronicky podpísali zmluvu všetci účastníci zmluvného vzťahu, avšak následne je potrebné túto zmluvu vložiť do tzv. modulu dlhodobého uchovávania dokumentov kvôli zachovaniu jej právnej váhy pri prípadnom súdnom vymáhaní nárokov vyplývajúcich zo zmluvy.

  Skôr Vám však odporúčame podpis zmluvy v papierovom vyhotovení pred notárom alebo aspoň za účasti svedkov, kde je následné dokazovanie oveľa jednoduchšie.

  Pre viac informácií odporúčame kontaktovať Vášho právneho zástupcu s možnou spoločnou konzultáciou aj s nami.

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*