» Daňové priznanie podpíšete v roku 2023 aj so starým eObčianskym (aktualizované)

Aktualizácia apríl 2023:

Kedže výmena eObčianskych stále prebieha a s termínov je málo, ak potrebujete komunikovať iba s Finančnou správou a máte stále "starý OP" vydaný do 21.6.2021, môžete si cez aplikáciu eID klient vydať zdokonalený elektronický podpis v predĺženej platnosti, ktorým môžete podpisovať podania na Finančnú správu až do 31.12.2023.

Vydaná je aj nová verzia eID klient 4.6 - https://eidas.minv.sk/downloadservice/eidklient/windows/eID_klient.msi, v ktorej si okrem vydania zdokonaleného ePodpisu môžete zmeniť kódy na svoje vlastné.

Aktualizácia január 2023:

Ak máte starý OP vydaný do 21.6.2021, je možné si cez aplikáciu eID klient vydať zdokonalený elektronický podpis, ktorý Vám ale poslúži iba na podpisanie podaní na Finančnú správu a to najdlhšie do 30.6.2023.

Na ostatné úrady a komunikáciu je nevyhnutné si OP vymeniť za biometrický a následne si opäť cez eID klienta nechať vydať KEP. Pri žiadosti o KEP, resp. generovaní certifikátov pre KEP je nevyhnutné využiť aktualizovanú verziu eID klient 4.4 - https://eidas.minv.sk/downloadservice/eidklient/windows/eID_klient.msi.


Vďaka vyhláške, ktorá má byť platná od 1. januára 2023 bude možné autorizovať a poslať vybrané elektronické podania do 30. júna 2023. Takto však pôjdu podpísať iba daňové priznania, resp. iné podania prístupné cez "Katalóg formulárov".

"Medzirezortné pripomienkové konanie trvalo od 28. októbra 2022 do 18. novembra 2022, všetky pripomienky boli riadne vyhodnotené a materiál upravený v zmysle záverov z rozporových konaní. Po posúdení materiálu v rámci záverečného zhodnotenia vybraných vplyvov bude návrh vyhlášky prerokovaný príslušnou pracovnou komisiou Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky v decembri 2022 a zverejnený v Zbierke zákonov Slovenskej republiky."

Podpisovať teda nebudete KEPom ale BOKom zdokonaleným elektronickým podpisom, ktorý si budete môcť vydať cez aplikáciu eID od 1.1.2023. A ak používate eObčiansky iba na čítanie a preberanie správ na slovensko.sk a odosielanie podaní na Finančnú správu, predvianočné naháňanie sa aj za novým eObčianskym môžete pokojne nechať až na začiatok Nového roka.
 

buďte prvý

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*