Školenia – naučte sa naplno využívať Váš kvalifikovaný alebo mandátny kvalifikovaný elektronický podpis – KEP/MQC

Vlastníte kvalifikovaný elektronický podpis - KEP alebo mandátny kvalifikovaný elektronický podpis - MQC na advokátskom preukaze ? Chcete ho efektívne využívať bez zbytočných komplikácií ? Potom práve pre Vás sú určené naše školenia a skúsenosti od roku 2010 z využívania elektronických podpisov pri odosielaní elektronických podaní

Nech sa páči, vyberte si

 • školenie pre advokátov k novým e-podaniam a eŽalobám
 • na daňový úrad vrátane "vratky DPH zo zahraničia",
 • živnostenský a obchodný register pri zápise nových ako aj zmenách existujúcich spoločností,
 • na súdy slovenskej republiky,
 • kataster nehnuteľností
 • a mnohých ďalších cez portál www.slovensko.sk, justice.gov.sk a financnasprava.sk
 • Pri všetkých podaniach Vám povieme ich výhody a nevýhody, podmienky a tipy na uľahčenie využívania Vášho KEP/MQC vrátane ďalších, zaujímavých možností. Školenia prebiehajú v priestoroch našej pobočky na Mlynských Nivách 54 v Bratislave alebo vo Vašich priestoroch, samozrejmosťou je možnosť zaškolenia kdekoľvek na Slovensku alebo v EÚ.

Obsah školení:

 • podania cez eŽaloby, slovensko.sk a email:
  • inštalácia a aktivácia programov k advokátskemu preukazu
  • aktivácia eSchránky a nastavenie notifikácií pri prijatí správy
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • registrácia na portáli justice.gov.sk
  • spôsob, typy, podpisovanie a vytváranie elektronických dokumentov zaručenou konverziou
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • typy dokumentov, ktoré prijímajú súdy SR
  • praktické príklady zaslania eŽaloby prostredníctvom portálu justice.gov.sk
  • možnosti odosielania podaní, výnimky v podaniach
  • limity a technické parametre ePodaní, riešenie problémov
  • pomoc pri prvom ePodaní
  • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email
  • možnosť individuálneho doškolenia podľa potrieb každého klienta
 • podania na daňový úrad:
  • odosielanie podaní cez aplikáciu eDane a portál finančnej správy
  • nahrávanie, ukladanie a podpisovanie podaní v aplikácii eDane, riešenie možných problémov
  • vrátenie DPH zo zahraničia - vypĺňanie, termíny, možnosti
  • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email
  • inštalácia a nastavenie programového vybavenia na komunikáciu s daňovým úradom
 • podania na živnostenský register:
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu so živnostenským registrom
  • vydanie živnostenského oprávnenia pre FO a PO - voľné, remeselné a viazané živnosti
  • zápis FO a novej spoločnosti do živnostenského registra
  • ohlásenie zmien v spoločnosti, napr. zmena konateľa, sídla, obchodného mena a ďalších
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti (FO-živnostníci)
  • oznámenie o ukončení podnikania vo vybraných živnostiach
  • žiadosť o výpis zo živnostenského registra
  • typy dokumentov, ktoré prijíma živnostenský register
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email
 • podania na obchodný register:
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu s obchodným registrom
  • zápis do obchodného registra vrátane vyplnenia návrhu na zápis spoločnosti, fyzickej osoby, zahraničnej fyzickej osoby a organizačnej zložky zahraničnej osoby do OR,
  • zápis zmien v spoločnosti, napr. konateľa, prokuristu, sídla, obchodného mena, predmetov podnikania, základného imania a ďalších vrátane vyplnenia návrhu na zápis zmien o spoločnosti do OR
  • návrh na výmaz, konkurz a vstup do likvidácie spoločnosti
  • typy dokumentov, ktoré prijíma obchodný register
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email
 • súdy slovenskej republiky:
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu so súdmi
  • spôsoby a možnosti zasielania elektronických návrhov na začatie trestno-právneho a občiansko-právneho konania
  • rozdiely medzi papierovou a elektronickou formou podania
  • typy dokumentov, ktoré prijímajú súdy SR
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • podpisovanie
  • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email
 • kataster nehnuteľností:
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia
  • podávanie návrhov na zápis zmeny vlastníka(ov) nehnuteľnosti(í)
  • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad
  • typy dokumentov, ktoré prijíma kataster nehnuteľností
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email

  Objednávkový formulár:

  Týmto si objednávam:

  Zaškolenie do používania a využitie KEP/MQC, registráciu na portáli justice.gov.sk, inštaláciu programového vybavenia k advokátskemu preukazu vrátane D.Convert-u + vyskúšanie podpisovania s KEP/MQC - 133,25 € / 159,90 € na osobuZaškolenie do používania a využitie KEP na daňovom úrade a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.financnasprava.sk a vyskúšanie podpisovania ZEPom - (29,08 € / 34,90 €)Zaškolenie do používania a využitie KEP na živnostenskom a obchodnom registri, súdoch SR a katastri nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania ZEPom - (99,92 € / 119,90 €)Zaškolenie do používania a využitie KEP na daňovom úrade a v aplikácii eDane, živnostenskom a obchodnom registri, súdoch SR a katastri nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.financnasprava.sk a www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania ZEPom + malý darček na záver- (119,92 € / 143,90 €)

  Najbližšie termíny školení v Bratislave, začiatok vždy o 9-tej alebo 13-tej hodine:

  mám záujem o individuálny termín

  Najbližšie termíny školení v Košiciach, začiatok vždy o 9-tej alebo 13-tej hodine:

  mám záujem o individuálny termín

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Operačné systémy Linux a MAC nie sú zatiaľ na využitie so ZEP plne podporované. Je ich možné využiť iba pri aplikácii eDane spolu s elektronickou značkou.

  Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10

  Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

  ÁnoNie

  Vašu rezerváciu a termín školenia Vám potvrdíme emailom. V prípade malého počtu prihlásených si vyhradzujeme právo školenie neuskutočniť. O možnom náhradnom termíne Vás budeme samozrejme informovať.

  Ak máte záujem o individuálny termín školenia, prosím označte Vašu voľbu pri vybranom meste vyššie a my sa Vám ozveme.

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Poznámka k objednávke:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Ak súhlasíte, napíšte prosím "Súhlasím":

  Zároveň súhlasím zo zasielaním noviniek z oblasti eKomunikácie

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

  buďte prvý

  Zanechajte odkaz

  Váš email nebude zverejnený.


  *