Školenia – naučte sa naplno využívať ZEP

Vlastníte zaručený elektronický podpis a chcete ho aj efektívne využívať bez zbytočných komplikácií ? Práve pre Vás sú určené naše školenia a dlhoročné skúsenosti z využívania zaručeného elektronického podpisu pri odosielaní elektronických podaní

 • na daňový úrad vrátane "vratky DPH zo zahraničia",
 • živnostenský a obchodný register pri zápise nových ako aj zmenách existujúcich spoločností,
 • na súdy slovenskej republiky,
 • kataster nehnuteľností
 • a mnohých ďalších cez portál www.slovensko.sk
 • Pri všetkých podaniach Vám povieme ich výhody a nevýhody, podmienky a tipy na uľahčenie využívania ZEPu vo vybranom elektronickom konaní vrátane ďalších, zaujímavých možností. Školenia prebiehajú v priestoroch našej pobočky na Mlynských Nivách 54 v Bratislave, samozrejmosťou je možnosť zaškolenia kdekoľvek na Slovensku alebo v EÚ.

Obsah školení:

 • podania na daňový úrad:
  • odosielanie podaní cez aplikáciu eDane a portál finančnej správy
  • nahrávanie, ukladanie a podpisovanie podaní v aplikácii eDane, riešenie možných problémov
  • vrátenie DPH zo zahraničia - vypĺňanie, termíny, možnosti
  • aktualizačný servis v cene na jeden rok, technickú podporu je možné doobjednať
  • inštalácia a nastavenie programového vybavenia na komunikáciu s daňovým úradom
 • podania na živnostenský register:
  • vydanie živnostenského oprávnenia pre FO a PO - voľné, remeselné a viazané živnosti
  • zápis FO a novej spoločnosti do živnostenského registra
  • ohlásenie zmien v spoločnosti, napr. zmena konateľa, sídla, obchodného mena a ďalších
  • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti (FO-živnostníci)
  • oznámenie o ukončení podnikania vo vybraných živnostiach
  • žiadosť o výpis zo živnostenského registra
  • typy dokumentov, ktoré prijíma živnostenský register
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • aktualizačný servis na jeden rok v cene, technickú podporu je možné doobjednať
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu so živnostenským registrom
 • podania na obchodný register:
  • zápis do obchodného registra vrátane vyplnenia návrhu na zápis spoločnosti, fyzickej osoby, zahraničnej fyzickej osoby a organizačnej zložky zahraničnej osoby do OR,
  • zápis zmien v spoločnosti, napr. konateľa, prokuristu, sídla, obchodného mena, predmetov podnikania, základného imania a ďalších vrátane vyplnenia návrhu na zápis zmien o spoločnosti do OR
  • návrh na výmaz, konkurz a vstup do likvidácie spoločnosti
  • typy dokumentov, ktoré prijíma obchodný register
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • aktualizačný servis na jeden rok v cene, technickú podporu je možné doobjednať
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu s obchodným registrom
 • súdy slovenskej republiky:
  • spôsoby a možnosti zasielania elektronických návrhov na začatie trestno-právneho a občiansko-právneho konania
  • rozdiely medzi papierovou a elektronickou formou podania
  • typy dokumentov, ktoré prijímajú súdy SR
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • podpisovanie
  • aktualizačný servis na jeden rok v cene, technickú podporu je možné doobjednať
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu so súdmi
 • kataster nehnuteľností:
  • podávanie návrhov na zápis zmeny vlastníka(ov) nehnuteľnosti(í)
  • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad
  • typy dokumentov, ktoré prijíma kataster nehnuteľností
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • aktualizačný servis na jeden rok v cene, technickú podporu je možné doobjednať
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia
 • eŽaloby a zaručená konverzia:
  • spôsob, typy, podpisovanie a vytváranie elektronických dokumentov zaručenou konverziou
  • rozdiely medzi papierovou a elektronickou formou podania
  • typy dokumentov, ktoré prijímajú súdy SR
  • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
  • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
  • podpisovanie
  • aktualizačný servis na jeden rok v cene, technickú podporu je možné doobjednať
  • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu so súdmi

Už si stačí len vybrať:

Zaškolenie do používania a využitie ZEP na daňovom úrade a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.financnasprava.sk a vyskúšanie podpisovania ZEPom - (29,08 € / 34,90 €)Zaškolenie do používania a využitie ZEP na živnostenskom a obchodnom registri, súdoch SR a katastri nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania ZEPom - (99,92 € / 119,90 €)Zaškolenie do používania a využitie MQC na portáli www.justice.gov.sk, zaručenej konverzie, inštalácia softwéru k advokátskemu preukazu, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, vyskúšanie podpisovania - (99,92 € / 119,90 €)Zaškolenie do používania a využitie ZEP na daňovom úrade a v aplikácii eDane, živnostenskom a obchodnom registri, súdoch SR a katastri nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.financnasprava.sk a www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania ZEPom + malý darček na záver- (119,92 € / 143,90 €)

Najbližšie termíny školení v Bratislave, začiatok vždy o 9-tej alebo 13-tej hodine:

mám záujem o individuálny termín

Najbližšie termíny školení v Košiciach, začiatok vždy o 9-tej alebo 13-tej hodine:

mám záujem o individuálny termín

Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

Operačné systémy Linux a MAC nie sú zatiaľ na využitie so ZEP plne podporované. Je ich možné využiť iba pri aplikácii eDane spolu s elektronickou značkou.

Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10

Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

ÁnoNie

Vašu rezerváciu a termín školenia Vám potvrdíme emailom. V prípade malého počtu prihlásených si vyhradzujeme právo školenie neuskutočniť. O možnom náhradnom termíne Vás budeme samozrejme informovať.

Ak máte záujem o individuálny termín školenia, prosím označte Vašu voľbu pri vybranom meste vyššie a my sa Vám ozveme.

Meno a Priezvisko (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

IČO spoločnosti:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Poznámka k objednávke:

Vyhlásenie: Dodávateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzuje zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody.

Týmto ako objednávateľ súhlasím zo spracovaním osobných údajov a zaväzujem sa chrániť poskytnuté osobné údaje dodávateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane, nepoužiť ich ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzujem zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Antispam - opíšte text z obrázka:

captcha

Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.