» Súhrnný výkaz, ZEP a Linux = pokuta od daňového úradu

Podnikateľ zo Zvolena dostal od daňového úradu pokutu vo výške 5 636 eur za to, že daňový výkaz posielal písomne. Aplikácia na podpisovanie podaní totiž funguje len v prostredí Windows s internetovým prehliadačom Internet Explorer.

„Vo firme využívame Linux. Keď som chcel mesačný výkaz kvôli dani z pridanej hodnoty poslať cez webovú aplikáciu eDane, neprešlo to.“

Všetky konkurenčné operačné systémy ako napríklad Mac OS, GNU/Linux či BSD totiž nedokážu spustiť predmetnú aplikáciu štátu. Podnikateľ sa následne s úradom dohodol, že výkaz môže podať i písomne, aj keď kvôli zákonu platnému od 1. januára 2010 správca dane takúto formu podania nemôže akceptovať. Slovenská daňová správa mu za to následne uložila 12 pokút.

„Táto situácia je absurdná. Ak sa ďalší orgán verejnej správy rozhodne, že bude používať riešenie pre svoje služby, ktoré je dostupné len pre Apple, bude si musieť potom každý občan alebo spoločnosť kúpiť ich produkty len aby tak splnili svoju zákonnú povinnosť? Koľko rôznych produktov by mali občania a spoločnosti vôbec vlastniť, aby potom mohli rešpektovať zákon?"

Podľa advokáta štát nemôže podnikateľov diskriminovať. „Nemôže ich nútiť, aby popri nimi bežnom komerčnom informačnom systéme nakupovali niečo, čo vlastne nepotrebujú.“ Podľa neho ide o zjavný rozpor s princípom ústavnej slobody podnikania a predpismi na ochranu pred nečestnou súťažou. „Za to by mohol byť štát dokonca terčom žalôb aj zo strany výrobcov iných informačných systémov pre neodôvodnené preferovanie informačného systému jedného podnikateľa. Preto je pravdepodobné, že v tomto prípade môže byť rozhodnuté v neprospech štátu.”

Doplnené: Momentálne je už podaná žaloba a žalujúca spoločnosť od štátu požaduje len zrušenie uvedených pokút a náhradu trov konania.

Zdroj: Hospodárske noviny a zive.sk. Článok je krátený.