» Koniec overovania totožnosti pri registrácii ZEP na portal.gov.sk

Pre nových užívateľov zaručených elektronických podpisov, ktorí budú využívať pre svoje podania na obchodný register portal.gov.sk (ÚPVS) ale aj pre tých, ktorí si nestihli zaregistrovať nový ZEP na portal.gov.sk pred skončením platnosti aktuálneho máme dobrú správu:

Od 1.6.2012 už nie je nutné spisovať notársku zápisnicu o overení totožnosti pri využívaní podaní a služieb obchodného registra !

Vo februári 2012 bola vyhláškou č.80/2012 novelizovaná vyhláška č.319 z roku 2007 a bola zrušená povinnosť ďalšieho notárskeho overenia totožnosti pri využívaní podaní a služieb obchodného registra pokiaľ kvalifikovaný certifikát obsahuje rodné číslo. A to ZEP samozrejme obsahuje ako povinnú položku.

Od teraz Vám teda želáme ešte jednoduchšie a príjemnejšie využívanie Vašich zaručených elektronických podpisov 🙂

Tím BACKGROUND s.r.o.