» Nové podpisovanie priznaní, podaní a dokumentov v aplikácii eDane zaručeným elektronickým podpisom

Vlastníte ZEP a doteraz ste podpisovali daňové priznania či súhrnné výkazy priamo cez portál drsr.sk ? Nainštalujte si novú aplikáciu eDane.

Priamo cez portál daňového úradu drsr.sk už totiž podania či priznania za rok 2012 nepošlete...

Finančné riaditeľstvo pripravilo nové, cez eDane jednotné elektronické podávanie:

  • daňových priznaní z príjmu FO (typ A a B),
  • daňových priznaní z príjmu PO vrátane
    • súvahy a
    • výkazu ziskov a strát,
  • dane z pridanej hodnoty (DPH),
  • súhrnných výkazov pre DPH,
  • dane zo závislej činnosti a
  • dane z motorových vozidiel.

Po inštalácii programu eDane (+všetkých súvisiacich programov) a pri vypĺňaní zvoleného formulára budete mať k dispozícii užitočnú pomôcku - nápovedu k výpočtom. Ak by ste sa napr. pomýlili pri zadávaní údajov, aplikácia eDane Vám podsvieti chybne vyplnenú kolonku a zároveň ak na dané miesto zájdete myšou, ukáže sa Vám správny výpočet vrátane logického reťazca, ako k výpočítanej hodnote prišlo.

Po vyplnení si môžete dať zadané údaje skontrolovať a následne podpísať zaručeným elektronickým podpisom alebo elektronickou značkou. Časť procesov prebieha online - najskôr prebehne kontrola aktuálnosti aplikácie vrátane stiahnutia prípadných nových formulárov a aktualizácií. Po vyplnení zvoleného typu podania sa prihlásite k Vášmu kontu na portáli drsr.sk, následne ho podpíšete a odošlete.

Náš tip: Aké technické podmienky potrebujete splniť, aby ste elektronické podania mohli posielať ?

O odoslanom elektronickom podaní si následne môžete uložiť alebo vytlačiť potvrdenie. Vo vrchnom menu máte k dispozícii aj uloženie zaslaného podania do uzamknutého, heslom chráneného .pdf formátu ako informáciu o tom, aké údaje ste daňovému úradu zaslali.

Ak by ste sa chceli dať pri elektronickom zasielaní a podávaní zastúpiť niekým iným (napr. zamestnancom, účtovníčkou a pod.), tu nájdete presné podmienky a možnosti zastúpenia.

Náš tip: Využite našu službu vybavenia a zastúpenia pri vydaní zaručeného elektronického podpisu, služby inštalácie všetkých súvisiacich programov a zastúpenia pri registrácii a autorizácii na daňovom úrade. Viac sa dozviete tu alebo v cenníku.

Váš tím BACKGROUND s.r.o.

buďte prvý

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*