» Technické podmienky posielania podaní na daňový úrad podpísaných zaručeným elektronickým podpisom

Zistili sme pre Vás...

Aké technické podmienky musíte splniť, aby ste mohli posielať výkazy podpísané zaručeným elektronickým podpisom ? Môžete využiť aj operačné systémy LINUX či MAC OS ?

Tu nájdete všetky technické podmienky posielania podaní na daňový úrad, ktoré budú podpísané zaručeným elektronickým podpisom:

Hardvérové vybavenie

  • je totožné s požiadavkami pre využívanie operačného systému Windows XP SP3, Windows 2008 Server, Windows Vista a Windows 7 (32 alebo 64bitový systém),
  • certifikované SSCD zariadenie (napr. čipová karta + čítačka samostatne alebo vo forme USB tokenu), na ktorom je uložený ZEP

Náš tip: Podnikateľ má zaplatiť pokutu za používanie LINUXu - žaluje štát...

Softvérové vybavenie

  • operačný systém Windows XP SP3, Windows 2008 Server, Windows Vista a Windows 7 (32 alebo 64bitový systém)
  • webový prehliadač Internet Explorer 8.0 (32bitová verzia) a vyšší s aplikovanými opravnými záplatami a bezpečnostnými aktualizáciami, využiť zatiaľ môžete aj verziu 6.0.
    (Odporúčané nastavenia webového prehliadača MS Internete Explorer pre účely korektnej tlače dokumentov sú uvedené v Používateľskej príručke pre Autorizované elektronické služby)

  • QSign Premium podpisuje nové xml formuláre OR

  • D.Signer/XAdES a Xmlplugin verzia 1.1.0.0 (ActiveX komponent) - nevyhnutný na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu na zasielaných dokumentoch (resp. na označenie dokumentu elektronickou značkou podateľne portálu eTax DR SR)
  • XML Parser - pre korektnú prácu s webovými formulármi daňových priznaní odporúčame inštaláciu MS XML Parser (msxml4.0), ktorý je možné stiahnuť z oficiálnej internetovej stránky spoločnosti Microsoft
  • .NET framework (verzia 2.0).

Sieťové pripojenie

Minimálne požadované pripojenie do internetu je dial-up s rýchosťou min. 64kb/s. V prípade, ak je sieťové pripojenie filtrované cez firewall, musia byť povolené porty 80 - http a 443 - https.

Upozornenie: V prípade preinštalovania podpisového komponentu je potrebné najskôr odinštalovať všetky súčasti pôvodne využívanej aplikácie D.Signer/XAdES v1.0.0.0!
Ak potrebujete pomoc s preinštalovaním programov, kontaktujte nás.

Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Aktualizované 28.2.2012 a 10.5.2012.