» Jednoduchšia registrácia na daňovom úrade cez zaručený elektronický podpis

Finančné riaditeľstvo spustilo od 1.10.2014 novú možnosť registrácie a autorizácie nových subjektov na svojom portáli www.financnasprava.sk

Po novom sa už vy ako majitelia zaručených elektronických podpisov, ktorí sa budú chcieť zaregistrovať na daňovom úrade či colnej správe, nebudete musieť osobne dostaviť na príslušný úrad. Všetko po inštalácii programov navyše vybavíte iba za pár minút.

Váš zaručený elektronický podpis však môžete využiť nielen pri všetkých elektronických podaniach na finančnú správu vrátane "Vrátenia DPH zo zahraničia" či ohlásení dovozu či vývozu clu podliehajúcich tovarov, ale po rozšírení o softwér, s ktorým je možné podpisovať samostatné dokumenty a prílohy aj v stále rozšírenejšej komunikácii s inými štátnymi inštitúciami vrátane samospráv, súdov, katastra či SOI.

Ak na komunikáciu s finančnou správou a najmä daňovým úradom plánujete využívať len elektronickú značku, nutnosť osobnej autorizácie ostáva naďalej v platnosti.