» Export, záloha a uloženie certifikátu z elektronického podpisu

Chcete klientom zasielať elektronické faktúry ?
Potrebujete dodatočnú autorizáciu pri vnútrofiremnej komunikácii ?
Vlastníte zaručený elektronický podpis a nechcete už platiť za ďalší certifikát ?

Odporúčame Vám vydanie jeden rok platného osobného certifikátu (obyčajného elektronického podpisu), ktorý si môžete uložiť a zálohovať. Samozrejme vo viacerých formátoch.

Informácie, v akých formátoch si môžete napr. cez Internet Explorer a Mozillu Firefox elektronický podpis uložiť nájdete nižšie. Pomôžu Vám nielen pri jeho zálohe, ale aj pri vývoji aplikácií pre Vás alebo Vašich klientov v budúcnosti využívajúcich elektronický podpis.

Internet Explorer

.cer - export verejného kľúča
.pfx - export súkromného aj verejného kľúča

Mozilla Firefox

.crt - certifikát vo formáte X.509 (PEM)
.crt - certifikát vo formáte X.509 s reťazcom (PEM)

.der - certifikát vo formáte X.509 (DER)

.p7c - certifikát vo formáte X.509 (PKCS#7)
.p7c - certifikát vo formáte X.509 s reťazcom (PKCS#7)

Ďalšou z možností je aj export osobného (tj. obyčajného) elektronického podpisu z Vášho zaručeného elektronického podpisu. Na export certifikátu vo formáte .cer môžete tiež využiť internetové prehliadače.

Upozornenie: Takýto certifikát však obsahuje údaj o Vašom rodnom čísle a preto ho neodporúčame používať !!!

Viac informácií o podpisoch vhodných na podpisovanie elektronických faktúr nájdete tu, objednať softwér na podpisovanie a zasielanie elektronických faktúr tu.