» Zmena prístupových kódov ku KEP a odblokovanie PIN na tokene Gemalto/Thales

Prosím, vyberte si Vašu čipovú kartu: 

MONET PRO ID+ zmena PIN

 • pripojte token s Vašim KEPom
 • nájdite a spustice aplikáciu "Správce karty ProID+" v zozname programov
 • ak by sa údaje o elektronickom podpise nenačítali, stlačte F5 pre obnovenie údajov
 • kliknite na číslo karty vľavo hore a následne nižšie vpravo na "Změna PINU"
 • zadajte aktuálny PIN
 • zvoľte si nový PIN v dĺžke najmenej 6 čísiel, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte "Změnit", zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto 

MONET PRO ID+ zmena Podpisového PIN (QPIN)

 • pripojte token s Vašim KEPom
 • nájdite a spustice aplikáciu "Správce karty ProID+" v zozname programov
 • ak by sa údaje o elektronickom podpise nenačítali, stlačte F5 pre obnovenie údajov
 • kliknite na číslo karty vľavo hore a n8sledne nižšie vpravo na "VÍCE INFORMACÍ"
 • vpravo v Správce Karty nájdite "Počet pokusů zadání podpisového PINu" a kliknite na "změnit"
 • zadajte aktuálny podpisový PIN
 • zvoľte si nový podpisový PIN v dĺžke najmenej 6 čísiel, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte "Změnit", zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto 

MONET PRO ID+ zmena PUK

 • pripojte token s Vašim KEPom
 • nájdite a spustice aplikáciu "Správce karty ProID+" v zozname programov
 • ak by sa údaje o elektronickom podpise nenačítali, stlačte F5 pre obnovenie údajov
 • kliknite na číslo karty vľavo hore a následne nižšie vpravo na "ZMĚNA PUKU"
 • zadajte aktuálny PUK
 • zvoľte si nový PUK v dĺžke najmenej 6 čísiel, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte "Změnit", zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto


 

MONET PRO ID+ odblokovanie PIN

 • pripojte token s Vašim KEPom
 • nájdite a spustice aplikáciu "Správce karty ProID+" v zozname programov
 • ak by sa údaje o elektronickom podpise nenačítali, stlačte F5 pre obnovenie údajov
 • kliknite na číslo karty vľavo hore a následne nižšie vpravo na "ODBLOKOVÁNÍ PINU"
 • zadajte aktuálny PUK
 • zvoľte si nový PIN v dĺžke najmenej 6 čísiel, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte "Změnit", zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto
 

MONET PRO ID+ odblokovanie Podpisového PIN (QPIN)

 • pripojte token s Vašim KEPom
 • nájdite a spustice aplikáciu "Správce karty ProID+" v zozname programov
 • ak by sa údaje o elektronickom podpise nenačítali, stlačte F5 pre obnovenie údajov
 • kliknite na číslo karty vľavo hore a následne nižšie vpravo na "VÍCE INFORMACÍ"
 • vpravo v Správce Karty nájdite "Počet pokusů zadání podpisového PINu" a kliknite na "odblokovat"
 • zadajte aktuálny podpisový PUK
 • zvoľte si nový podpisový podpisový PIN v dĺžke najmenej 6 čísiel, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte "Změnit", zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto
 

SafeNet Authentication Client - zmena PIN

 • spustite dvojklikom aplikáciu vpravo dole pri hodinách (ikona S)
 • kliknite na ozubené koliesko vpravo hore
 • kliknite na ikonu kľúča
 • zadajte aktuálny PIN
 • zvoľte si nový PIN, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte OK, zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto 

SafeNet Authentication Client - zmena PUK

 • spustite dvojklikom aplikáciu vpravo dole pri hodinách (ikona S)
 • kliknite na ozubené koliesko vpravo hore
 • kliknite na ikonu šípky hore
 • zadajte aktuálny PUK
 • zvoľte si nový PUK, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte OK, zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto 

SafeNet Authentication Client - odblokovanie PIN

 • spustite dvojklikom aplikáciu vpravo dole pri hodinách (ikona S)
 • kliknite na ozubené koliesko vpravo hore
 • kliknite na ikonu hviezdičky
 • zadajte PUK a potvrďte OK
 • zvoľte si nový PIN, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte OK, zapíšte si ho a odložte na bezpečné miesto 

SafeNet Authentication Client - zmena hesla

 • spustite dvojklikom aplikáciu vpravo dole pri hodinách (ikona S)
 • kliknite na ozubené koliesko vpravo hore
 • kliknite na ikonu oranžovej klávesnice
 • zadajte aktuálne heslo
 • zvoľte si nové heslo, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte OK, zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto 

SafeNet Authentication Client - zmena ADMIN hesla

 • spustite dvojklikom aplikáciu vpravo dole pri hodinách (ikona S)
 • kliknite na ozubené koliesko vpravo hore
 • kliknite na ikonu šedej klávesnice
 • zadajte aktuálne ADMIN heslo
 • zvoľte si nové ADMIN heslo, zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte OK, zapíšte si ich a odložte na bezpečné miesto 

SafeNet Authentication Client - odblokovanie hesla

 • spustite dvojklikom aplikáciu vpravo dole pri hodinách (ikona S)
 • kliknite na ozubené koliesko vpravo hore
 • kliknite na ikonu klávesnice
 • zadajte ADMIN heslo a potvrďte OK
 • zvoľte si nové heslo a zadajte ho do obidvoch políčok, potvrďte OK, zapíšte si ho a odložte na bezpečné miesto 

Siemens - CardOS API - zmena PIN, PIN2 a PUK

Po nainštalovaní ovládača a obslužnej aplikácie Siemens CardOS API k tokenu Gemalto (sú dostupné len pre klientov na vyžiadanie a po zadaní hesla), kliknite v operačnom systéme

 • Windows 7 na ikonu "Štart", zvoľte "Všetky programy", vyhľadajte zložku "Siemens", podzložku "CardOS API" a zvoľte požadovanú zmenu:
 • Windows 10, 8, 8.1 na ikonu lupy a napíšte:

"Zmena PINu" / (Change PIN)
"Zmena Sec Auth PINu" / (Change Sec Auth PIN)
"Zmena PUKu" / (Change PUK) 

Siemens - CardOS API - odblokovanie PIN a PIN2

Ak si PIN1 nepamätáte a zadáte ho 3x zle, zablokuje sa. To isté platí aj pre PIN2, avšak na zadanie máte 10 pokusov. Odblokujte ich nasledovne:

 • vo Windows 7 kliknite na ikonu "Štart", zvoľte "Všetky programy", vyhľadajte zložku "Siemens", podzložku "CardOS API" a zvoľte požadovanú zmenu:
 • vo Windows 10, 8, 8.1: kliknite na ikonu lupy a napíšte:

"Odblokovanie PINu" / (Unblock PIN)
"Odblokovanie Sec Auth PINu" / (Unblock Sec Auth PIN)

Odblokovať PUK kód nie je možné, nakoľko je to najvyššia úroveň ochrany. Ak zabudnete/zablokujete si PUK a zablokujete si ktorýkoľvek z kódov, bude potrebné vydať nový KEP. Preto si PUK pre istotu poznamenajte, miesto kde ho máte nikomu neprezraďte a Váš token držte od tohto prístupového kódu oddelene !


Po prevzatí tokenu a kvalifikovaného elektronického podpisu si z bezpečnostných dôvodov čo najskôr prístupové heslá zmeňte !


 

 

Čo robiť pri strate alebo krádeži ?

Ak máte zmenené všetky prístupové kódy, nemáte ich zapísané pri tokene s kvalifikovaným elektronickým podpisom a viete ich iba vy, môžete byť viacmenej pokojní - ve mizivá šanca, že niekto bude vedieť použiť Váš ePodpis.

Aj tak však čo najskôr kontaktujte registračnú autoritu emailom alebo telefonicky, ktorá Vám KEP vydala a požiadajte o jeho okamžité zrušenie. Nezabudnite uviesť heslo ku zrušeniu certifikátu - heslo je nevyhnutné a nájdete ho v dokumentácii k Vášmu KEPu.

Ak dokumentáciu nemáte, registračnú autoritu v pracovnom čase osobne navštívte a požiadajte o zrušenie.

Náš tip: Viac o právnej váhe KEPu sa dozviete na našich stránkach TU.


Ďakujeme za prečítanie článku.
Tím BACKGROUND s.r.o.