» Zmena prístupových kódov ku KEP a odblokovanie PIN1 a PIN2 kódu

Zmena kódov

Po nainštalovaní všetkých programov (najmä ovládača a obslužnej aplikácie Siemens CardOS API k tokenu Gemalto) kliknite v operačnom systéme

  • Windows 7 na ikonu "Štart", zvoľte "Všetky programy", vyhľadajte zložku "Siemens", podzložku "CardOS API" a zvoľte požadovanú zmenu:
  • Windows 8, 8.1, 10: ak máte klasickú ponuku štart, postupujte podľa návodu pre Windows 7, ak nie, kliknite tiež na "Štart" a následne na ikonu lupy vpravo hore a napíšte:

Zmena PINu pre PIN1 (Change PIN)
Zmena Sec Auth PINu pre PIN2 alebo Sec Auth PIN (Change Sec Auth PIN)
Zmena PUKu pre PUK (Change PUK)

 


 

Odblokovanie PIN a PIN2

Ak si PIN1 nepamätáte a zadáte ho 3x zle, zablokuje sa. To isté platí aj pre PIN2, avšak na zadanie máte 10 pokusov. Odblokujte ich nasledovne:

  • vo Windows 7 na ikonu "Štart", zvoľte "Všetky programy", vyhľadajte zložku "Siemens", podzložku "CardOS API" a zvoľte požadovanú zmenu:
  • vo Windows 8, 8.1, 10: ak máte klasickú ponuku štart, postupujte podľa návodu pre Windows 7, ak nie, kliknite tiež na "Štart" a následne na ikonu lupy vpravo hore a napíšte:

pre PIN1: Odblokovanie PIN (Unblock PIN)
pre PIN2: Odblokovanie Sec Auth PIN (Unblock Sec Auth PIN)

Odblokovať PUK kód nie je možné, nakoľko je to najvyššia úroveň ochrany. Ak zabudnete PUK a zablokujete si ktorýkoľvek z kódov, bude potrebné vydať nový ZEP.
Preto si PUK pre istotu poznamenajte, miesto kde ho máte nikomu neprezraďte a Váš token držte od tohto prístupového kódu oddelene !

Po prevzatí tokenu a zaručeného elektronického podpisu si z bezpečnostných dôvodov čo najskôr prístupové heslá zmeňte !

Čo robiť pri strate alebo krádeži ?

Ak máte zmenené všetky prístupové kódy, nemáte ich zapísané pri tokene so zaručeným elektronickým podpisom a viete ich iba vy, môžete byť viacmenej pokojní (viď text vyššie).

Aj tak však čo najskôr kontaktujte registračnú autoritu emailom alebo telefonicky, ktorá Vám ZEP vydala a požiadajte o jeho okamžité zrušenie. Nezabudnite uviesť heslo ku zrušeniu certifikátu (heslo je nevyhnutné a nájdete ho v dokumentácii k Vášmu ZEPu).


QSign Premium podpisuje nové xml formuláre OR

Ak dokumentáciu nemáte, registračnú autoritu v pracovnom čase osobne navštívte a o zrušenie požiadajte písomne.

Náš tip: Viac o právnej váhe ZEPu sa dozviete na našich stránkach tu, stiahnuť všetky potrebné programy si môžete tu.