» Elektronické podávanie DPH so zaručeným elektronickým podpisom

Povinnosť podávať daňové priznania k DPH elektronicky nás čaká už od 1.apríla tohto roku, tj. pri mesačných platcoch za marec, pri štvrťročných už za 1.kvartál. Možnosti budú tri:

  • podávanie s elektronickou značkou
  • podávanie s jednoznačným identifikátorom
  • podávanie so zaručeným elektronickým podpisom

Kedy si musíte vybaviť zaručený elektronický podpis ?

  • ak ste povinný podávať súhrnné výkazy k DPH pri dodávaní/odoberaní služieb alebo tovarov do/zo zahraničia (povinnosť od 1.1.2010)
  • pri žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia

Máte povinnosť komunikovať s daňovým úradom od roku 2011 elektronicky ?

Áno, ak spĺňate aspoň jednu podmienku okrem vyššie uvedených:

  • ste fyzická alebo právnická osoba a ste mesačným alebo štvrťročným platiteľom DPH alebo zastupujete subjekt s touto povinnosťou
  • ste daňový poradca alebo advokát a zastupujete akýkoľvek daňový subjekt pri správe daní
  • ste splnomocnená osoba, ktorá zastupuje akýkoľvek daňový subjekt pri správe daní

Výhody vybavenia ZEPu

Budete môcť podávať nielen vyššie uvedené priznania či tzv. "vratky DPH", ale všetky typy podporovaných dokumentov a to kedykoľvek (večer, cez víkend, v posledný deň podania až do polnoci) a odkiaľkoľvek (z práce, zo služobnej cesty, z domu ale aj z dovolenky...), kde budete mať pripojenie na internet.

Tiež môžete niekoho splnomocniť (účtovníka, asistentku a pod.) a za všetky elektronické podania bude zodpovedný Vami poverený človek. Splnomocnenie sa dá kedykoľvek splnomocniteľom odvolať alebo splnomocnenou osobou zrušiť.


QSign Premium podpisuje nové xml formuláre OR

Pre tých, ktorí boli v roku 2010 alebo 2011 už zaregistrovaní a autorizovaní užívatelia "Autorizovaných elektronických služieb daňového úradu" sa nič nemení a ostáva zachovaný súčasný spôsob doručovania elektronických podaní, tj. budú postupovať presne tak ako doteraz - buď na základe svojej "Dohody o spôsobe doručovania písomností elektronickými prostriedkami" doručia po elektronickom odoslaní podania prvú podpísanú stranu do 5 dní poštou alebo osobne do podateľne príslušného DÚ alebo môžu využiť podpisovanie zaručeným elektronickým podpisom. Uvedené spôsoby je možné kedykoľvek zmeniť.

Taktiež pozor pri platení všetkých druhov daní na nový spôsob ich úhrady - po novom má KAŽDÝ pridelené svoje jedinečné číslo účtu a iba na tento bude platiť všetky platby daňovému úradu.

Náš tip: Kde všade ešte využijete svoj zaručený elektronický podpis ? Dozviete sa tu...