» Aký je rozdiel medzi ZEP a EP ?

Elektronický podpis - EP sa uplatní všade tam, kde je potrebná dodatočná autorizácia odoslaných správ, osôb alebo prihlásení do interného firemného systému. Tento druh podpisu - certifikátu je vhodný aj na podpisovanie elektronických faktúr podľa zákona o DPH. Používa sa pri internej komunikácii v spoločnostiach napr. na šifrovanie emailovej komunikácie, podpisovanie odosielaných emailov, faktúr a podobne. Obyčajný (osobný) elektronický podpis môže a nemusí byť chránený heslom, zálohovať si ho môžete na bezpečnom mieste a zariadení.

Zaručený elektronický podpis - ZEP má širšie využitie a nahrádza vlastnoručný podpis. Ak súčasne obsahuje aj časovú pečiatku, má rovnakú právnu váhu ako podpis u notára. Využijete ho pri komunikácii so štátnou správou ako aj s obchodnými partnermi pri podpise rôznych podaní na daňový úrad, colnú správu, obchodný register a kataster ako aj obchodných zmlúv a dohôd. Dokáže Vám vo veľkej miere ušetriť financie na administratívnych a správnych poplatkoch a čas strávený cestovaním, pred podateľňou a poštou. Je chránený prístupovým kódmi - heslami a nedá sa z neho vyhotoviť kópia ani ho zálohovať. Pri prípadnom zablokovaní, strate či zrušení po odcudzení je potrebné vydať nový.So zaručeného elektronického podpisuje možné vyexportovať súbor, ktorý sa dá použiť napr. na podpisovanie faktúr, no neodporúčame Vám ho na tento účel používať, nakoľko obsahuje okrem Vášho Mena a Priezviska aj Vaše rodné číslo.

Je potrebné chrániť prístup k nim >>>

Nikomu neprezrádzajte prístupové heslo ani keby sa jednalo o veľmi dôležitú vec !!!

Pamätajte:
- zaručený elektronický podpis na dokumente je ako Váš vlastný (bez overenia),
- zaručený elektronický podpis s časovou pečiatkou je ako Váš vlastný potvrdený notárom !!!

Ak budete potrebovať podpísať dokument v presne definovanom a dokázateľnom čase, využite službu časovej pečiatky, ktorá poskytuje nezávislý a presný zdroj času zo servera akreditovanej certifikačnej autority.

Súvisiace články:
Aké sú typy elektronických podpisov ?
Aký je rozdiel medzi QSign Personal a Office ?
Čo je to časová pečiatka ?