» Ako správne podať súhrnný výkaz a priznanie k DPH na DÚ ?

Portál daňového úradu už funguje !

To znamená, že je možné podávať Súhrnné výkazy a Daňové priznania k DPH elektronickou formou.
Má to však háčik - elektronicky ste ich museli podať do 20.4. a stránka bola spustená až dnes.
Takže jej využitie so zaručeným elektronickým podpisom alebo bez, bude možné až budúce zdaňovacie obdobie. Do 20.4.2010 (vrátane) nezostávalo nič iné, iba na podanie súhrnných výkazov a daňových priznaní k DPH využiť návod popísaný nižšie.

Pôvodný článok:
Ak budete alebo ste povinný využívať elektronické služby daňového úradu, a ešte nemáte nainštalované súbory potrebné k podpisovaniu, stiahnite si ich tu:
XML Parser - (link už nie je aktuálny)

Nasledujúce .zip súbory najskôr pred inštaláciou rozbaľte do samostatnej zložky a následne spustite:
D.Signer/XAdES - (link už nie je aktuálny)
Podpisová politika DÚ 2010 - (link už nie je aktuálny)

Aktuálne programy si stiahnite tu.

Návody sú k dispozícii tu:
Instalacia_komponentov.pdf
Podanie_suhrnneho_vykazu.pdf

Keď sa chcete prihlásiť, kliknite tu a dostanete sa rovno na Prihlásenie do portálu DÚ.

Aktualizované 22.4.2010, 11:55 hod.

V prípade nefuknčnosti portálu daňového úradu môžete použiť nižšie uvedený spôsob, ktorý sme publikovali a ktorý bol k dispozícii pokiaľ portál správne nefungoval

Vzhľadom na situáciu na portáli daňového riaditeľstva je potrebné, aby vlastníci zaručeného elektronického podpisu ale aj všetci ostatní, ktorí majú uzatvorenú s daňovým úradom dohodu o elektronickom doručovaní písomností poslali

- vyplnený súhrnný výkaz k DPH emailom na sv@drsr.sk a následne ho doručili najneskôr do 25.4.2010 osobne na daňový úrad (DÚ) alebo ho zaslali poštou tak, aby 25.4.2010 bol už na DÚ. Pamätajte na správne pomenovanie zasielaného súboru podľa pokynov DÚ.

- výkaz k mesačnej alebo štvrťročnej DPH vypíšte, vytlačte a osobne doručte alebo zašlite poštou na DÚ tak, aby najneskôr 25.4.2010 bol na DÚ. Nezabudnite DPH uhradiť.

Aktualizované 20.4.2010, 10:35 hod.