» Zákon o elektronickom podpise

Možno Vás bude zaujímať aj legislatíva okolo elektronického podpisu:

Tvorbu a používanie elektronického podpisu (EP) a zaručeného elektronického podpisu (ZEP), upravuje prijatý zákon č. 215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmenách a doplnení súvisiacich zákonov. Doplňujúce vyhlášky k zákonu o elektronickom podpise nájdete tu.

Tento zákon upravuje vzťahy vznikajúce v súvislosti s vyhotovovaním a používaním elektronického podpisu, práva a
povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri používaní elektronického podpisu, hodnovernosť a ochranu elektronických dokumentov podpísaných elektronickým podpisom.

Uvedený zákon o elektronickom podpise dáva možnosť nahradiť papierovú komunikáciu bezpečnejším a dynamickejším spôsobom výmeny dát medzi podnikateľmi a štátnou správou, ako aj medzi podnikateľskými subjektami navzájom formou elektronickej podoby dokumentov, ktoré sa posielajú pomocou internetu alebo inak vymieňajú v elektronickej podobe.


QSign Premium podpisuje nové xml formuláre OR

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre elektronické podpisy.