Časová pečiatka

...sa využíva najmä pri elektronických podaniach na obchodný register, povinná je pri všetkých podaniach na súdy SR a pri konaní na katastri nehnuteľností. Tiež ak potrebujete podpísať elektronický dokument v presne definovanom a dokázateľnom čase.

Služba časovej pečiatky poskytuje nezávislý a presný zdroj času zo servera akreditovanej certifikačnej autority. Pri podpisovaní je vyžadované aktívne pripojenie na internet.

Časovú pečiatku si môžete objednať pri vydaní alebo obnove/znovuvydaní zaručeného elektronického podpisu alebo tiež pri využívaní elektronických služieb cez eID - elektronický občiansky preukaz. Službu poskytujú nasledujúce certifikačné autority, u ktorých sa podmienky a poskytovanie služby časových pečiatok líši:

  • Disig, a.s., bližšie informácie na http://disig.sk/index.php?id=timestamp&L=rxthspcd
  • D. Trust Certifikačná Autorita, a.s., bližšie informácie na http://www.dtca.sk/services/timestamps.php
  • První certifikační autorita, a.s., bližšie informácie na http://www.ica.cz/Kvalifikovane-casove-peciatky


QSign Premium podpisuje nové xml formuláre OR

Využitie služby je časovo ohraničené na 1 rok od sprevádzkovania služby. Pokiaľ sa za dané obdobie neodoberú všetky zakúpené časové pečiatky, nie je možné ich preniesť do ďalšieho obdobia. Služba sa automaticky deaktivuje odobratím poslednej časovej pečiatky zo zakúpeného balíka, ukončením platnosti prístupového tokenu alebo uplynutím času (1 rok).

Nastavenie služby časovej pečiatky, ktorú poskytuje Disig, a.s. si pozrite tu (len pre našich klientov).

* V zmysle §9 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise.

Súvisiace články:
Akú právnu váhu má ZEP s časovou pečiatkou ?
Aké je využitie elektronického podpisu ?
Aké sú typy a ochrana elektronického podpisu ?
Aký je rozdiel medzi elektronickým podpisom (EP) a zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) ?

buďte prvý

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*