» Účtovné programy podporujúce import elektronického podpisu

Zistili sme pre Vás: Ktoré účtovnícke programy podporujú import elektronického podpisu ?

Elektronický podpis nie je, ako si mnohí myslia, naskenovaný vlastnoručný podpis a pečiatka. Je to "informácia, ktorá je neoddeliteľne spojená s elektronickým dokumentom", v našom prípade elektronickou faktúrou. Ak sa dokument zmení, elektronický podpis bude neplatný. Príjemca to jednoducho zistí vo vlastnostiach podpisu v "Paneli podpisu" a ak sa dokument od podpisu zmenil, mal by bezodkladne kontaktovať odosielateľa.

Ktoré spoločnosti podporujú podpisovanie faktúr elektronickým podpisom a ako si ho nastavíte ?

Omega a Alfa - KROS, a.s.

Podpisovanie faktúr elektronickým podpisom je v programoch Alfa a Omega možné. Stačí si podpis naimportovať do Windows a podpísanie faktúry povoliť označením voľby "Do dokladu vo formáte PDF vložit elektronický podpis". Následne sa sprístupní pole "Cesta k súboru s elektronickým podpisom" a lupka na výber súboru. Po stlačení lupky sa
zobrazí okno, z ktorého vyberiete súbor s podpisom. Po vybratí súboru a po zadaní správnej cesty k súboru s podpisom sa sprístupní pole, do ktorého zadáte heslo.

Tiež je možné v programe Omega - podvojné účtovníctvo naimportovať naskenovaný podpis, ktorý sa potom vytlačí napr. na odoslanej faktúre. Takýto naskenovaný podpis sa v programe importuje cez "Firma - Nastavenie - Firemné iniciály" v záložke "Podpis" pomocou tlačidla "Importuj podpis zo súboru". Pred tlačou faktúry je potom potrebné nastaviť "Tlačiť podpis" a naskenovaný podpis sa na faktúre vytlačí.

Účtovný sofvtér MRP - MRP-Kompany s.r.o.

Elektronický podpis je možné nastaviť cez menu "Nastavenie" je nová záložka "Výstup" - "možnosti zabezpečenia PDF" - "podpora" - "podpísanie dokumentu digitálnym elektronickým podpisom". Keď voľbu označíte program Vás vyzve, aby ste si nastavili certifikát v ovládacom panely, kde si vyberiete z elektronických podpisov, ktoré máte naimportované v programe. Potom si vyberiete "Typ podpisu". Okrem toho máte možnosť nastaviť zadanie hesla pre otvorenie PDF dokumentu, možnosti jeho editácie a tlače.

Money S3 - Cígler Software, a.s.

V Money S3 je možné nastavit certifikát, ktorým bude súbor podpísaný, prípadne si pomocou neho nastavíte vlastnosti vášho elektronického podpisu (typ, font, umiestnenie atd.). V záložke Súbory PDF je nastavenie elektronického podpisu pre mail PDF aj export do PDF. Rozdelený je na

  • globálnu konfiguráciu - pre všetkých zamestnancov používajúcich firemný elektronický podpis a
  • používateľskú konfiguráciu - pre elektronický podpis konkrétneho zamestnanca

Môžete si zvoliť, či sa pri podpisovaní bude vyžadovať heslo, viditeľnosť a font elektronického podpisu, umiestnenie a zopár ďalších možností.

POHODA - STORMWARE s.r.o.

Aj účtovný systém POHODA podporuje elektronickú fakturáciu a podpisovanie faktúr elektronickým podpisom. Najskôr je však potrebné elektronický podpis naimportovať do operačného systému Windows.

Následne zvoľte "Nastavenia" - "Užívateľské nastavenie" - "pdf klient" - "Chcem používať elektronický podpis". Kliknite na ... (tri bodky) a zo zoznamu vyberte Váš certifikát. Voľbu potvrďte a pri "tlači" faktúr zvoľte tlač do .pdf. Dokument uložte a môžete ho zaslať Vášmu odberateľovi emailom.