» Rozdiel medzi registračnými a certifikačnými autoritami

Certifikačná autorita

Certifikačná autorita je oprávnená na základe povolenia z NBÚ SR vydávať elektronické a zaručené elektronické podpisy. Musí spĺňať prísne kritériá na bezpečnosť vrátane prenosu dát medzi vlastnými servermi, NBÚ SR a registračnými autoritami. Poskytuje a zabezpečuje pre registračné autority technické zázemie a podporu.

Registračná autorita

Vykonáva a poskytuje klientom na základe splnomocnenia presne tie isté služby ako certifikačná autorita. Musí spĺňať rôzne bezpečnostné kritériá, dodržiavať stanovené postupy pri vydávaní EP a ZEP, pracovníci musia byť vyškolení, bezúhonní a mať čistý register trestov. Overujú totožnosť klientov žiadajúcich o EP a ZEP a majú právo odmietnuť elektronické podpisy vydať.

Obe autority sa riadia zákonmi o elektronickom podpise č. 215/2002 Z.z., spracovávaní osobných údajov č. 428/2002 Z.z. a ďalšími, súvisiacimi právnymi predpismi.