» Registrácia následného zaručeného elektronického podpisu na portal.gov.sk

Od 1.6.2012 už nie je potrebné registrovať ZEP na portal.gov.sk.
Viac informácií nájdete tu.