» Automatická registrácia ZEP na Finančnej správe opäť FUNKČNÁ !


Po takmer 5tich mesiacoch máme pre užívateľov zaručeného elektronického podpisu
dobrú správu - registrácia ZEP je opäť funkčná.

Preto ak budete mať nový ZEP, musíte sa aspoň raz prihlásiť na portál Finančnej správy www.financnasprava.sk podľa » nasledujúceho návodu «

» Zachvíľu budete presmerovaný na stránku s návodom, ako na to «