» Využitie ZEPom podpísaného živnostenského oprávnenia

Zakladáte novú spoločnosť s.r.o., k.s., v.o.s. či a.s. ?
Rozširujete predmety podnikania spoločnosti ?
Nechcete čakať na doručenie živnostenského oprávnenia poštou alebo ísť na živnostenský úrad osobne ?

Ponúkame Vám riešenie:

Pre zrýchlenie elektronického konania na obchodnom registri je možné ZEPom podpísané živnostenské oprávnenie z eDesktop-u stiahnuť (nachádza sa v prílohe správy a je väčšinou označené ako "osvedčenie.zep") a uložiť do zložky Vášho klienta.

Následne ho bez popísania Vašim vlastným ZEP priložte ako prílohu k ostatným, teraz však už Vašim ZEPom podpísaným dokumentom. Takto si skrátite čas do zapísania oprávnení na podnikanie do obchodného registra.