» Podanie daňového priznania elektronicky so ZEP

Vlastníte zaručený elektronický podpis ?
Máte povinnosť podať daňové priznanie za Vašu spoločnosť alebo živnosť ?
Poverili ste zodpovedného pracovníka na elektronickú komunikáciu s daňovým úradom ?

Ušetrite si čas a buďte v pohode.

Ak už využívate ZEP napríklad na podávanie súhrnných výkazov, priznaní k DPH alebo ste s ním minulý rok žiadali vrátenie DPH zo zahraničia, nič Vám nebráni využiť ho aj na podanie daňového priznania za minulý rok. Samozrejme online cez internet.

Čo k tomu potrebujete ?

 • mať vytvorený osobný profil na https://www.drsr.sk/wps/portal/registracia
 • byť registrovaný (cez vyššie uvedený formulár) a autorizovaný na daňovom úrade
 • mať vytvorenú väzbu na spoločnosť a/alebo živnosť vo vašom profile (tj. viditeľné ich DIČ)
 • naištalovanú a aktualizovanú aplikáciu eDane
 • a samozrejme zaručený elektronický podpis zaregistrovaný na portáli daňovej správy www.drsr.sk v časti "Správa certifikátov"Ako na to ?

 • spustite si aplikáciu CardOS API a pripojte Váš ZEP
 • spustite program eDane a počkajte, kým sa zaktualizuje -
  ak by aktualizácia eDaní neprebehla korektne na prvý krát, zatvorte ju a znovu spustite
 • vľavo hore zvoľte "Daňové dokumenty" a v nich "Daň z príjmu - právnické (alebo fyzické) osoby za zdaňovacie obdobie 2012"
 • zo svojho účtovného programu si vyexportujte potrebné dokumenty vo formáte .xml
  • daňové priznanie
  • súvahu (pre právnické osoby)
  • výkaz ziskov a strát (pre právnické osoby)
  • výkaz o majetku a záväzkoch (pre fyzické osoby)
  • výkaz o príjmoch a výdavkoch (pre fyzické osoby)
 • zvoľte "Práca s DP" a voľbou "Načítať z xml súboru" nahrajte vhodný xml formulár
 • ak sú údaje korektne vyplnené, kliknite na "Odoslať"
 • vyberte "Zaručený elektronický podpis" a zvoľte "Podpísať"
 • vyberte Váš ZEP, potvrďte OK a zadajte prístupové kódy
 • po podpísaní zvoľte OK a Potvrďte
 • "Daňové priznanie", "Výkaz ziskov a strát", "Súvaha", "Výkaz o majetku a záväzkoch" či "Výkaz o príjmoch a výdavkoch" sa odošle daňovému úradu
 • uložte si potvrdenie o odoslaní a po čase si skontrolujte v schránke správ, či bolo Vaše podanie prijaté

Pozn.: Vzhľadom na to, že pre právnické osoby sú "Poznámky" za každý subjekt iné, nedajú sa zatiaľ elektronicky odoslať, je nutné ich vytlačiť a podať na podateľni alebo poslať poštou. Na možnosti elektronického odoslania sa však už pracuje.
Potvrdenie o odoslaní nie je zároveň potvrdenie o prijatí, preto v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktujte svojho správcu dane.