» Využitie ZEP v mediálnom priemysle

Väčšina malých a stredných podnikov využíva informačné technológie a bez komunikácie v elektronickej podobe sa už nezaobídu. K veľkému podielu elektronickej komunikácie prispieva množstvo poskytovaných služieb cez internet a klesajúce náklady na pripojenie. Poštová komunikácia sa nahrádza elektronickou komunikáciou.

Vzhľadom na zjednodušenie procesov, šetrenie nákladov a uľahčenie práce pri odosielaní daňových podaní a priznaní a tiež komunikácii s daňovým úradom sa spoločnosť MAC TV s.r.o. rozhodla využívať zaručený elektronický podpis.

Profil spoločnosti

Spoločnosť MAC TV s.r.o. je držiteľom licencie na vysielanie televízie JOJ a JOJ PLUS.
TV JOJ vysiela o 2.marca 2002 je mladšia sestra JOJ PLUS od 5.októbra 2009. TV JOJ je slovenským lídrom v množstve vyrobených pôvodných programov, zameraných primárne na cieľovú skupinu mestského diváka vo veku 12-54.

Realizácia zaručeného elektronického podpisu

Spoločnosť MAC TV, s.r.o. sa rozhodla v roku 2011 implementovať zaručený elektronický podpis firmou BACKGROUND s.r.o. s hlavným využitím zaručeného elektronického podpisu pre potreby ekonomického oddelenia pri elektronickej komunikácii s Daňovou správou SR. Spoločnosť dovtedy podávala všetky daňové priznania počas roka klasicky v papierovej forme. Tým sa spoločnosti ušetrili finančné prostiedky na tlač dokumentov, dopravu a čas strávený na úradoch.

Využitie ZEP

Zaručený elektronický podpis má na Slovenku širšie využitie a pomocou neho je možné elektronicky komunikovať s čoraz väčším počtom úradov štátnej správy. Napríklad daňovému úradu môžete zasielať:

 • súhrnného výkazu o dodaní a prijatí tovarov a služieb do/zo zahraničia
 • žiadosti o vrátenie DPH zo zahraničia
 • priznaní k DPH
 • priznaní k daní z príjmu právnických osôb
 • dane z motorových vozidiel
 • a mnohých ďalších podporovaných formulárovVýhody a nevýhody zaručeného elektronického podpisu

Výhody:

 • časová efektivita
 • šetrenie nákladov
 • možnosť výberu dĺžky platnosti certifikátu
 • zjednodušenie procesov – možnosť hromadného podpisovania
 • autenticita a nepopierateľnosť podpisu
 • ochrana proti úniku dôverných informácií
 • flexibilita a efektivita komunikácie

Nevýhody:

 • vyššie počiatočné náklady
 • znízka zodpovednosť ľudí voči svojim heslám
 • psychologické bariéry

Na získanie zaručeného elektronického podpisu treba získať tzv. „token“ (malá čipová karta s čítačkou v tvare USB kľúča) alebo čipovú kartu s čítačkou s nahratým kvalifikovaným certifikátom - ZEP.

Autor bakalárskej práce: Bc. Rita Dostálová
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Copyright, 2012

Text je upravený a krátený.

Staňte sa tiež našimi spokojnými klientmi...Potrebujete aj vy poradiť s bakalárskou alebo diplomovou prácou ? Ozvite sa nám.