Doklady potrebné na vydanie ZEP

Elektronický občiansky preukaz (eID)

 • platný občiansky preukaz
 • trvalý pobyt v SR
 • kolok:
  • 4,50 Eur - eID bude vydaný do 30 dní (väčšinou do 10 až 12 pracovných dní)
  • 24,50 Eur - eID bude vydaný do 2 pracovných dní

Ak máte záujem aj o vydanie zaručeného elektronického podpisu a obyčajného elektronického podpisu, na polícii Vám ich nahrajú ihneď po prevzatí nového občianskeho preukazu s čipom.

Stránkové hodiny na polícii:

  Pondelok: 7:30 - 15:00
  Utorok:    7:30 - 12:00
  Streda:    7:30 - 17:30
  Štvrtok:   nestránkový deň
  Piatok:     7:30 - 12.00

 

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:

 
Náš tip: Aktuálne programy k elektronickému občianskemu si stiahnite tu, softwér na podpisovanie dokumentov ako samostatných príloh k podaniam na štátne inštitúcie - QSign Premium 4.2 - si môžete kúpiť tu.
 
Reklama


Založenie a zmeny spoločností - už za 99 Eur !

 

ZEP pre zahraničných obyvateľov
 • platná ID karta alebo cestovný pas
 • platný sekundárny doklad (vodičský preukaz, preukaz poistenca zdravotného poistenia, zbrojný preukaz, cestovný pas – len v prípade, že sa nepredkladá ako prvotný doklad)
 • plnomocenstvo (nami zaslané plnomocenstvo je potrebné podpísať pred notárom)

Ďalšie doklady potrebné k vydaniu ZEPu:

 • fakturačné údaje
 • úhrada zálohovej faktúry (naši stáli klienti majú možnosť bezhotovostnej úhrady)
 • výpis z ORSR a ŽRSR - je potrebný len v prípade, ak sa certifikát vydáva pre štatutárne orgány alebo zamestnancov spoločností a ak máte záujem mať v zaručenom elektronickom podpise uvedený aj názov spoločnosti - predkladá sa originál alebo úradne overená kópia nie staršia ako tri mesiace (k nahliadnutiu), plus fotokópia. K certifikátom pre zamestnancov je potrebné priložiť aj súhlas s ich vydaním (viď ďalší bod).
 • súhlas s vydaním certifikátu pre zamestnanca - predkladá sa v prípade, ak zamestnávateľ vyžaduje uvedenie obch.mena v certifikáte, ktorý bude pre firemné účely využívať zamestnanec.
  Stiahnuť súhlas na vydanie ZEP

Bežne sa certifikát zaručeného elektronického podpisu vydáva iba s uvedením povinných údajov a nie je potrebný ani výpis z OR, ani súhlas s vydaním na zamestnanca.

Štátne inštitúcie totiž zatiaľ uvedenie obch.mena pri podaniach za spoločnosti nevyžadujú. Uvedenie obchodného mena žiadnym spôsobom neovplyvňuje a neobmedzuje elektronickú komunikáciu a vlastník certifikátu môže vo svojom mene a/alebo v mene spoločnosti podávať návrhy, žiadosti a rôzne podania na všetky inštitúcie, ktoré majú zriadené elektronické podateľne. Viac sa dozviete tu.

Využite našu ponuku zastúpenia pri vydaní ZEP nech ste kdekoľvek v EÚ alebo vo svete vrátane kompletnej inštalácie a školenia do používania elektronických podpisov !

Dozviete sa užitočné a praktické informácie z nášho dlhoročného využívania elektronických podpisov. Aktualizácie a následný servis sú samozrejmosťou.

(Stránky sú chránené a sú dostupné len pre našich klientov).

buďte prvý

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*