Doklady potrebné na vydanie KEP

Elektronický občiansky preukaz (eID)

 • platný občiansky preukaz
 • trvalý pobyt v SR
 • kolok:
  • 4,50 Eur - eID bude vydaný do 30 dní (väčšinou do 10 až 12 pracovných dní)
  • 24,50 Eur - eID bude vydaný do 2 pracovných dní

Ak máte záujem aj o vydanie kvalifikovného elektronického podpisu, na polícii Vám ich nahrajú ihneď po prevzatí nového občianskeho preukazu s čipom.

Stránkové hodiny na polícii alebo JKM Bratislava (jednotné kontaktné mniesto)

Ďalšie užitočné informácie nájdete tu:

 
Náš tip: Aktuálne programy k elektronickému občianskemu si stiahnite tu, softwér na podpisovanie dokumentov ako samostatných príloh k podaniam na štátne inštitúcie - QSign Premium 4.2 - si môžete kúpiť tu.
 
Reklama


Založenie a zmeny spoločností - už za 99 Eur !

 

KEP pre zahraničných obyvateľov
 • platná ID karta alebo cestovný pas
 • platný sekundárny doklad (vodičský preukaz, preukaz poistenca zdravotného poistenia, zbrojný preukaz, cestovný pas – len v prípade, že sa nepredkladá ako prvotný doklad)
 • plnomocenstvo (nami zaslané plnomocenstvo je potrebné podpísať pred notárom)

Ďalšie doklady potrebné na vydanie KEPu:

 • fakturačné údaje
 • úhrada zálohovej faktúry (naši stáli klienti majú možnosť úhrady na faktúru)
 • výpis z ORSR a ŽRSR - je potrebný len v prípade, ak sa certifikát vydáva pre štatutárne orgány alebo zamestnancov spoločností a ak máte záujem mať v zaručenom elektronickom podpise uvedený aj názov spoločnosti - predkladá sa originál alebo úradne overená kópia nie staršia ako tri mesiace (k nahliadnutiu), plus fotokópia. K certifikátom pre zamestnancov je potrebné priložiť aj súhlas s ich vydaním (viď ďalší bod).
 • súhlas s vydaním certifikátu pre zamestnanca - predkladá sa v prípade, ak zamestnávateľ vyžaduje uvedenie obch.mena v certifikáte, ktorý bude pre firemné účely využívať zamestnanec.
  Stiahnuť súhlas na vydanie KEP

Bežne sa certifikát kvalifikovaného elektronického podpisu vydáva iba s uvedením povinných údajov a nie je potrebný ani výpis z OR, ani súhlas s vydaním na zamestnanca.

Štátne inštitúcie totiž zatiaľ uvedenie obch.mena pri podaniach za spoločnosti nevyžadujú. Uvedenie obchodného mena žiadnym spôsobom neovplyvňuje a neobmedzuje elektronickú komunikáciu a vlastník certifikátu môže vo svojom mene a/alebo v mene spoločnosti podávať návrhy, žiadosti a rôzne podania na všetky inštitúcie, ktoré majú zriadené elektronické podateľne. Viac sa dozviete tu.

Využite našu ponuku zastúpenia pri vydaní KEP nech ste kdekoľvek v EÚ alebo vo svete vrátane kompletnej inštalácie a školenia do používania elektronických podpisov !

Dozviete sa užitočné a praktické informácie z nášho dlhoročného využívania elektronických podpisov. Aktualizácie a následný servis sú samozrejmosťou.

(Stránky sú chránené a sú dostupné len pre našich klientov).

 1. Dobrý deň,

  sme občianske združenie Regionálny klub Spoločnosť Parkinson Slovensko v Banskej Bystrici a potrebujeme poradiť, ako čo najskôr vybaviť elektronický podpis. Musia to mať všetci štatutári klubu? Alebo stačí aby mali predseda a podpredseda klubu?

  Ďakujem za odpoveď,
  Iveta Burkovcová.

 2. Dobrý deň p.Iveta.

  Záleží od toho, ako štatutári konajú – ak konajú samostatne, stačí KEP (kvalifikovaný elektronický podpis, chránený 6 miestnym PINom) aj jednému, ak spoločne, môžu ho mať aj viacerí a vzájomne sa zastúpiť. Alebo ho môžu mať viacerí a konať v zmysle pridelenej agendy. V tomto prípade však budú všetci vidieť všetky správy v eSchránke na http://www.slovensko.sk a na všetky môžu aj reagovať.

  KEP si môžu štatutári nechať vydať na aktivovaný eID (elektronický občiansky preukaz), kde sa s BOKom (6 miestny bezpečnostný osobný kód) dostanú do eSchránky a na správu môžu odpovedať alebo prípadne podanie už podpísať KEPom (BOK na podpísanie nestačí).

  K tomu je potrebné mať nainštalované programy na prihlásenie a podpisovanie https://zarucenyelektronickypodpis.eu/aktualny-softwer-k-eid-elektronickemu-obcianskemu-preukazu/, v prípade potreby Vám radi pomôžeme – https://zarucenyelektronickypodpis.eu/podpora/.

  Prajeme všetko dobré…

 3. Dobrý deň,
  pracujem ako asistentka riaditeľa v jednej s.r.o.čke.
  S riaditeľom sme sa rozhodli, že si zriadim eobčiansky. Môže byť môj eobčiansky, ako asistentky, využitý pri práci s portálom slovensko.sk vrámci firmy kde pracujem?
  Alebo za spoločnosť môže na portáli slovensko.sk používať eobčiansky len riaditeľ?
  Ďakujem za odpoveď

 4. Dobrý deň Monika.
  Áno, na prístup do firemnej eSchránky môžete využiť Vás eObčiansky – stačí si aktivovať BOK. Ak budete chcieť správy aj podpisovať a budete mať na to poverenie alebo plnú moc, nechajte si vydať aj KEP.
  Na prístup k eScránke Vám konateľ spoločnosti udelí cez jeho eSchránku oprávnenie na čítanie/mazanie/správu priečinkov alebo overene podpíše „Žiadosť o udelenie oprávnenia na prístup a disponovanie s eSchránkou“ a pošle na NASES – adresa je uvedená dole na tlačive.
  Prajeme všetko dobré a v prípade potreby nám opäť napíšte 🙂

 5. Dobrý deň. Chcem sa opýtať či si môžem ísť požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s čipom (kvôli elektronickým službám) aj keď mi ešte neskončila platnosť terajšieho občianskeho preukazu bez čipu. Aké podmienky?

 6. Dobrý deň Ján.

  Áno, môžete požiadať o vydanie, nemusíte čakať na koniec platnosti OP. Poplatok za vydanie OP – eID bude podľa Vami vybranej rýchlosti vydania (do 2 alebo 30 dní). Prajem pekný deň…

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*