» Služby a podania cez slovensko.sk

Viete, aké služby môžete využiť cez slovensko.sk ?

Pripravili sme pre Vás jednoduché a ľahko použiteľné linky na všetky služby portálu.

Ak ste ku svojmu kontu prihlásený cez Internet Explorer, iba pohodlne kliknite na vybranú službu...
Ak ešte nie, otvorte si Internet Explorer 8.0 (príp. jeho vyššiu verziu) a prihláste sa... Iné prehliadače zatiaľ nie sú podporované.

Spoločné služby pre podnikateľov a občanov

Všeobecné podanie nepodpísané - umožňuje podávať podnety a sťažnosti, zasielať dopyty a otázky na inštitúcie uvedené v zozname nižšie (pri všeobecnom podaní podpísanom), ktoré nie sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Všeobecné podanie podpísané - umožňuje podávať návrhy na začatie konaní, rôzne podnety, sťažnosti, zasielať dopyty a otázky na (nielen štátne inštitúcie) uvedené v zozname, ktoré sú podpísané zaručeným elektronickým podpisom. Pri zamýšľanom podaní zvoľte požadovanú možnosť:

  • notár,
  • exekútor,
  • úrad VÚC,
  • organizácia štátnej správy,
  • katastrálny úrad,
  • mesto alebo časť miest,
  • zdravotnú poisťovňu,
  • organizáciu alebo samosprávu,

zadajte lokalitu a vo formulári Vám sám prehliadač po kliknutí na "roletové Vám zachvíľu doplní všetky možnosti vrátane adresy. Ak sa požadovaná inštitúcia v zozname nachádza, v niektorých prípadoch usporíte až 50% na poplatkoch (napr. na katastri nehnuteľností).

Náš tip: O všetkých zaslaných podaniach cez slovensko.sk budete mať vo svojom "eDesktope" záznam a môžete sa k nim v prípade potreby neskôr vrátiť alebo ich použiť ako dôkaz odoslania.

 
Reklama


Založenie a zmeny spoločností - už za 99 Eur !

 

Služby pre podnikateľov

Služba overenia - cez elektronický formulár zistí, či je dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom v správnom formáte a Váš podpis je ešte platný.

Overenie výskytu subjektu v živnostenskom registri - vyhľadávanie podľa rodného čísla alebo IČO - zobrazí však iba informáciu, či má hľadaný podnikateľský subjekt platné živnostenské oprávnenie. Pre viac informácií navštívte stránku Živnostenského úradu: http://www.zrsr.sk/

Katastrálne konanie - možnosť overiť si, v akom stave sa nachádza Váš podnet na prevod nehnuteľnosti podaný v papierovej alebo elektronickej forme.

Katastrálny portál - ponúka rovnaké služby vyhľadávania nehnuteľností ako katasterportal.sk. Priama stránka je však prepracovanejšia a ponúka viac možností vrátane úspory poplatkov pri prevode nehnuteľnosti cez "Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad" (18 Eur). Registrácia užívateľov je bezplatná.

Na začatie elektronického konania pri prevode nehnuteľností je však nutné využiť vyššie popísanú službu Všeobecné podanie podpísané, v nej si vybrať správnu Správu katastra, napísať sprievodnú informáciu vrátane kontaktov na Vás, priložiť listiny podpísané zaručeným elektronickým podpisom a zaplatiť poplatok.

Služby Obchodného registra MSSR pre podnikateľov, konateľov, advokátov, právnikov...

Služby pre občanov

Overenie výskytu subjektu v živnostenskom registri - popis je vyššie v rovnakej službe pre podnikateľov

Katastrálne konanie - možnosť overiť si, v akom stave sa nachádza Váš podnet na prevod nehnuteľnosti.

Katastrálny portál - ponúka rovnaké služby vyhľadávania nehnuteľností ako https://www.katasterportal.sk/kapor/. Priama stránka je však prepracovanejšia a ponúka viac možností vrátane úspory poplatkov pri prevode nehnuteľnosti cez "Oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad" (18 Eur). Registrácia užívateľov je bezplatná.
Na začatie elektronického konania je nutné využiť vyššie popísanú službu Všeobecné podanie podpísané.

Služby Obchodného registra MSSR pre občanov

Podanie na SOI - bude slúžiť podobne ako telefonické oznámenie na zaslanie podnetu na kontrolu subjektu pre nedodržiavanie obchodných, legislatívnych, hygienických a ďalších podmienok predaja.

Pozn.:Elektronické podania je možné cez portál www.slovensko.sk zaslať iba po prihásení cez eID (elektronický občiansky preukaz). eDesktop má obmedzenú kapacitu - 1000 MB, preto si nepotrebné správy a doriešené obchodné prípady z času na čas vymažte. Viac v špecializovanej sekcii Elektronický podpis a eID (elektronický občiansky preukaz).