» QSign a podporované formáty ?

Aktualizované 15.12.2014

Zaručeným elektornickým podpisom spolu s aplikáciou QSign dokážete podpísať nasledujúce typy súborov:

 • textové dokumenty vo formátoch TXT a RTF
 • obrázky vo formátoch TIFF, PNG, JPG, BMP a GIF
 • elektronické dokumenty vo formáte PDF
 • elektronické formuláre 602XML
 • elektronické formuláre XML pre OR SR.

 

Neviete podpísať dokument ? Najskôr je potrebné skontrolovať či:

 • máte platný elektronický podpis,
 • máte spustenú aplikáciu eID klient alebo CardOS API a operačný systém má prístup k ZEP
 • máte nainštalovanú, spustenú a aktivovanú aplikáciu QSign a
 • snažíte sa podpísať podporovaný formát.

Overovanie podpisov na dokumentoch je zadarmo.
Ak chcete dokumenty podpisovať, licenciu ku Qsign-u si môžete kúpiť TU, kliknite na banner alebo nám zavolajte.


Súvisiace články:
Čo je časová pečiatka ?
Aké existujú typy elektronického podpisu ?
Využitie zaručeného elektronického podpisu
Aký je rozdiel medzi elektronickým podpisom (EP) a zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) ?

Časť pôvodného článku a staršie verzie QSignu:

Aplikácia QSign Personal a Office podporuje a dokážete s ňou podpísať svojim zaručeným elektronickým podpisom nasledujúce typy súborov:

- vo verzii 3.4 - .rtf, .doc, .txt, .pdf, .xml, .jpg, .bmp, .gif, .tiff a .png.
- vo verzii 4.0 v nasledujúcich edíciách:

 • Personal Standard - .rtf, .doc, .txt
 • Personal Professional - .rtf, .doc, .txt, .pdf, .png, .tiff, 602xml
 • Personal Premium a Office - .rtf, .doc, .txt, .pdf, .jpg, .bmp, .gif, .png, .tiff, 602xml a .xml formuláre obchodného registra.