» Podporované elektronické formuláre na portáli daňového úradu a ich vypĺňanie

Vypĺňanie formulárov pre daňový úrad

Keď disponujete zaručeným elektronickým podpisom, môžete formuláre vyplniť priamo na portáli daňovej správy (len vrátenie DPH zo zahraničia) a od 1.1.2012 všetky ostatné priznania, podania a hlásenia povinne v aplikácii eDane. Všetky nižšie uvedené formuláre pohodlne v aplikácii eDane vyplníte nahratím vyexportovaného .xml súboru z účtovného programu, v ktorom Vaše účtovné oddelenie spracováva účtovníctvo.

Ktoré elektronické formuláre sú podporované ?

 • daň z pridanej hodnoty
 • súhrnný výkaz pre daň z pridanej hodnoty
 • daň z príjmu - právnické osoby
 • daň z motorových vozidiel
 • prehľad o zrazených a odvedených preddavkoch
 • hlásenie o vyúčtovaní dane FO zo ZČ a FP
 • súvaha
 • súvaha priebežnej účtovnej závierky
 • výkaz ziskov a strát
 • výkaz ziskov a strát priebežnej účtovnej závierky a
 • vrátenie DPH zo zahraničia (zatiaľ len cez portál www.financnasprava.sk)

Aktualizované 1.1.2014.