» Daňový úrad ruší všetky dohody. Prejdite radšej plynulo a pohodlne na ZEP.

Daňový úrad začal jednostranne odstupovať od uzatvorených dohôd o elektronickom doručovaní dokumentov a bude preto do konca roka potrebné uzatvoriť dohodu novú pre všetky zastupované právnické a fyzické osoby, inak nebude možné akýkoľvek dokument prostredníctvom portálu www.financnasprava.sk alebo aplikácie eDane daňovému úradu zaslať. A to ani za posledný štvrťrok 2013.

Ak sa chcete vyhnúť pracnému, zdĺhavému a na čas náročnému procesu uzatvárania nových dohôd za každý subjekt zvlášť, vybavte si zaručený elektronický podpis ešte tento rok a plynulo prejdite z doterajšieho systému zasielania s elektronickou značkou na elektronické podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Viac informácií nájdete v našom balíku ZEP pre daňový úrad a/alebo colnú správu
alebo si tu Váš nový ZEP hneď objednajte:

  Nový kvalifikovaný elektronický podpis pre daňový úrad a colnú správu:

  Platnosť certifikátu KEP jeden rok (124,92 € / 149,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (149,92 € / 179,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (174,92 € / 209,90 €)

  Obnova kvalifikovaného elektronického podpisu pre daňový úrad a colnú správu:

  Platnosť certifikátu KEP jeden rok (66,58 € / 79,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (91,58 € / 109,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (124,92 € / 149,90 €)

  INŠTALÁCIA softwéru pre DAŇOVÝ ÚRAD:

  na diaľku, jeden počítač - (24,91 € / 29,90 €)osobne u klienta, jeden počítač - (41,58 € / 49,90 €)na diaľku, jeden počítač, v ENG - (41,58 € / 49,90 €)

  INŠTALÁCIA softwéru pre COLNÚ SPRÁVU:

  na diaľku, jeden počítač - (49,92 € / 59,90 €)osobne u klienta, jeden počítač - (74,92 € / 89,90 €)

  Vytvorenie konta a registrácia a autorizácia na Finančnej správe:

  Sekcia daňový úrad alebo colná správa úrad - (33,25 € / 39,90 €)

  Technická podpora a ďalšie služby/softwér (jeden užívateľ):

  Tech.podpora a konzultácie na 1 rok - ( 58,25 € / 69,90 €)Tech.podpora a konzultácie na 2 roky - (113,25 € / 135,90 €)Tech.podpora a konzultácie na 3 roky - (166,58 € / 199,90 €)Servisný výjazd technika - (33 € / 39,60 €) + cestovné náhradyCestovné náhrady za jeden km - (0,33 € / 0,40 €)Zaškolenie do používania KEP v aplikácii eDane, www.financnasprava.sk, registrácie KEP a vyskúšanie podpisovania KEPom - (29,08 € / 34,90 €)Konzultácie - každých začatých 30 minút - (100 € / 120 €)

  Licencia QSign Premium (79 € / 94,80 €)Licencia QSign BatchSigner (349 € / 418,80 €)

  Poznámka: Licencia QSign - rozšírenie o možnosť podpisovať KEPom aj samostatné prílohy, napríklad pre obchodný register, kataster, súdy, verejné obstarávania a podobne.

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10Windows 11

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

  Poznámka:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

  Náš tip: Kde môžete využiť Váš nový ZEP ?