» Daňový úrad ruší všetky dohody. Prejdite radšej plynulo a pohodlne na ZEP.

Daňový úrad začal jednostranne odstupovať od uzatvorených dohôd o elektronickom doručovaní dokumentov a bude preto do konca roka potrebné uzatvoriť dohodu novú pre všetky zastupované právnické a fyzické osoby, inak nebude možné akýkoľvek dokument prostredníctvom portálu www.financnasprava.sk alebo aplikácie eDane daňovému úradu zaslať. A to ani za posledný štvrťrok 2013.

Ak sa chcete vyhnúť pracnému, zdĺhavému a na čas náročnému procesu uzatvárania nových dohôd za každý subjekt zvlášť, vybavte si zaručený elektronický podpis ešte tento rok a plynulo prejdite z doterajšieho systému zasielania s elektronickou značkou na elektronické podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Viac informácií nájdete v našom balíku ZEP pre daňový úrad a/alebo colnú správu
alebo si tu Váš nový ZEP hneď objednajte:

Zaručený elektronický podpis pre daňový úrad a colnú správu:

Platnosť certifikátu KEP jeden rok (116,58 € / 139,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (141,58 € / 169,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (166,58 € / 199,90 €)

Zaručený elektronický podpis pre daňový úrad a colnú správu - obnovenie KEP:

Platnosť certifikátu KEP jeden rok (66,58 € / 79,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (91,58 € / 109,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (124,92 € / 149,90 €)

Doplnkové služby k daňovému úradu a colnej správe:

INŠTALÁCIA softwéru pre DAŇOVÝ ÚRAD: na pobočke alebo na diaľku - (24,91 € / 29,90 €)INŠTALÁCIA softwéru pre DAŇOVÝ ÚRAD: osobne u klienta (BA a okolie) - (41,58 € / 49,90 €)INŠTALÁCIA a nastavenie softwérov pre COLNÚ SPRÁVU: na pobočke alebo na diaľku - (49,92 € / 59,90 €)INŠTALÁCIA a nastavenie softwérov pre COLNÚ SPRÁVU: osobne u klienta (BA a okolie) - (74,92 € / 89,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na DAŇOVOM ÚRADE a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia KEP na portáli www.financnasprava.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (29,08 € / 34,90 €)REGISTRÁCIA na daňovom úrade (BA a okolie) - (33,25 € / 39,90 €)

Ďalšie služby:

Aktualizačný servis a technická podpora pre daňový úrad a colnú správu:

Aktualizačný online servis na 1 rok - (24,91 € / 29,90 €)Aktualizačný online servis na 2 roky - (45,75 € / 54,90 €)Aktualizačný online servis na 3 roky - (66,58 € / 79,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 1 rok - ( 58,25 € / 69,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 2 roky - (113,25 € / 135,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 3 roky - (166,58 € / 199,90 €)Servisný výjazd technika - (33 € / 39,60 €) + cestovné náhradyCestovné náhrady za jeden km - (0,33 € / 0,40 €)Konzultácie - každých začatých 30 minút - (12,42 € / 14,90 €)Konzultácie - po následnom zakúpení služieb alebo softwaru - (bezplatne)

Licencia QSign - rozšírenie o možnosť podpisovať ZEPom aj samostatné prílohy: (napríklad pre obchodný register, kataster, súdy, verejné obstarávania a pod.)

Licencia QSign Premium (79 € / 94,80 €)Licencia QSign BatchSigner (349 € / 418,80 €)

*Aplikácia QSign Premium / BatchSigner je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Verzia BatchSigner je vhodná na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

Služba časovej pečiatky (povinná pri podaniach na kataster a súdy):

mám záujem o službu časovej pečiatky

Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

Windows XPWindows VistaWindows 7Windows 8, 8.1Windows 10

Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

ÁnoNie

Meno a Priezvisko (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

IČO spoločnosti:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

Poznámka:

Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Antispam - opíšte text z obrázka:

captcha

Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

Náš tip: Kde môžete využiť Váš nový ZEP ?