» Daňový úrad ruší všetky dohody. Prejdite radšej plynulo a pohodlne na ZEP.

Daňový úrad začal jednostranne odstupovať od uzatvorených dohôd o elektronickom doručovaní dokumentov a bude preto do konca roka potrebné uzatvoriť dohodu novú pre všetky zastupované právnické a fyzické osoby, inak nebude možné akýkoľvek dokument prostredníctvom portálu www.financnasprava.sk alebo aplikácie eDane daňovému úradu zaslať. A to ani za posledný štvrťrok 2013.

Ak sa chcete vyhnúť pracnému, zdĺhavému a na čas náročnému procesu uzatvárania nových dohôd za každý subjekt zvlášť, vybavte si zaručený elektronický podpis ešte tento rok a plynulo prejdite z doterajšieho systému zasielania s elektronickou značkou na elektronické podania podpísané zaručeným elektronickým podpisom.

Viac informácií nájdete v našom balíku ZEP pre daňový úrad a/alebo colnú správu
alebo si tu Váš nový ZEP hneď objednajte:

Zaručený elektronický podpis pre daňový úrad a colnú správu:

Platnosť certifikátu KEP jeden rok (116,58 € / 139,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (141,58 € / 169,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (166,58 € / 199,90 €)

Zaručený elektronický podpis pre daňový úrad a colnú správu - obnovenie KEP:

Platnosť certifikátu KEP jeden rok (66,58 € / 79,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (91,58 € / 109,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (124,92 € / 149,90 €)

Doplnkové služby k daňovému úradu a colnej správe:

INŠTALÁCIA softwéru pre DAŇOVÝ ÚRAD: na pobočke alebo na diaľku - (24,91 € / 29,90 €)INŠTALÁCIA softwéru pre DAŇOVÝ ÚRAD: osobne u klienta (BA a okolie) - (41,58 € / 49,90 €)INŠTALÁCIA a nastavenie softwérov pre COLNÚ SPRÁVU: na pobočke alebo na diaľku - (49,92 € / 59,90 €)INŠTALÁCIA a nastavenie softwérov pre COLNÚ SPRÁVU: osobne u klienta (BA a okolie) - (74,92 € / 89,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na DAŇOVOM ÚRADE a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia KEP na portáli www.financnasprava.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (29,08 € / 34,90 €)REGISTRÁCIA na daňovom úrade (BA a okolie) - (33,25 € / 39,90 €)

Ďalšie služby:

Aktualizačný servis a technická podpora pre daňový úrad a colnú správu:

Aktualizačný online servis na 1 rok - (24,91 € / 29,90 €)Aktualizačný online servis na 2 roky - (45,75 € / 54,90 €)Aktualizačný online servis na 3 roky - (66,58 € / 79,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 1 rok - ( 58,25 € / 69,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 2 roky - (113,25 € / 135,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 3 roky - (166,58 € / 199,90 €)Servisný výjazd technika - (33 € / 39,60 €) + cestovné náhradyCestovné náhrady za jeden km - (0,33 € / 0,40 €)Konzultácie - každých začatých 30 minút - (12,42 € / 14,90 €)Konzultácie - po následnom zakúpení služieb alebo softwaru - (bezplatne)

Licencia QSign - rozšírenie o možnosť podpisovať ZEPom aj samostatné prílohy: (napríklad pre obchodný register, kataster, súdy, verejné obstarávania a pod.)

Licencia QSign Premium (79 € / 94,80 €)Licencia QSign BatchSigner (349 € / 418,80 €)

*Aplikácia QSign Premium / BatchSigner je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Verzia BatchSigner je vhodná na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

Služba časovej pečiatky (povinná pri podaniach na kataster a súdy):

mám záujem o službu časovej pečiatky

Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

Windows XPWindows VistaWindows 7Windows 8, 8.1Windows 10

Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

ÁnoNie

Meno a Priezvisko (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

IČO spoločnosti:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

Poznámka:

Vyhlásenie: Dodávateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzuje zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody.

Týmto ako objednávateľ súhlasím zo spracovaním osobných údajov a zaväzujem sa chrániť poskytnuté osobné údaje dodávateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane, nepoužiť ich ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzujem zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody. Súhlas so spracovávaním údajov môžete kedykoľvek odvolať.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Antispam - opíšte text z obrázka:

captcha

Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

Náš tip: Kde môžete využiť Váš nový ZEP ?