» Zmena trvalého pobytu, mena, priezviska, nadobudnutie titulu

Čo robiť, keď sa Vám zmení adresa trvalého pobytu, meno, priezvisko či nadobudnete titul ? Bude aj naďalej platiť Váš zaručený elektronický podpis ?

V kvalifikovanom certifikáte alebo inak povedané aj zaručenom elektronickom podpise (ZEPe) sa povinne uvádzajú nasledujúce položky:

  • meno a priezvisko, štátna príslušnosť a číslo certifikátu v podobe rodného čísla bez lomítka.

Ak sa po vydaní zaručeného elektronického podpisu presťahujete a v občianskom preukaze sa Vám zmení adresa alebo ukončíte štúdium a máte oprávnenie používať nový titul pred alebo za menom, nemusíte robiť nič.

Avšak pri zmene mena alebo priezviska (najčastejšie po svadbe alebo späťvzatí pôvodného priezviska) sa Váš ZEP stáva neplatným a je nutné vydať nový, nakoľko údaje na kvalifikovanom certifikáte nebudú aktuálne a správne.

Ak ste zároveň registrovaný(á) na portáli slovensko.sk, môžete po prihlásení cez "Kontakt" vo svojom profile požiadať o zmenu trvalého pobytu (ulicu, mesto, krajinu), alebo si sami zmeniť email, heslo či telefónne číslo.

Pri vydaní následného ZEPu prosím upozornite našich pracovníkov na všetky zmeny, ktoré by mohli mať vplyv na jeho vydanie. Ďakujeme.