» Zaručený elektronický podpis a zahraničie

Tento článok bol aktuálny do 30.6.2016.
Od 1.7.2017 nájdete aktuálne informácie tu.

ZEP a európska legislatíva

Tvorcovia Smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/93/ES o zásadách Spoločenstva pre elektronické podpisy naložili s medzinárodnou uznateľnosťou elektronického podpisu pomerne nešťastne. Táto smernica napríklad hovorí, že „členské štáty môžu používanie elektronických podpisov vo verejnom sektore podmieniť prípadnými doplňujúcimi požiadavkami”.

Členské štáty EÚ si to samozrejme vysvetlili po svojom a rozhodne neplatí, že dokument podpísaný „slovenským“ zaručeným elektronickým podpisom bude uznaný ako podpísaný a dôveryhodný napríklad na českom úrade a naopak.

A to ani napriek faktu, že smernica upresňuje, že „tieto požiadavky musia byť objektívne, priehľadné, proporciálne a nediskriminačné a musia sa vzťahovať iba na vlastnosti daného použitia, nesmú vytvárať prekážky pri poskytovaní cezhraničných služieb občanom“.

Poskytovanie certifikačných služieb

Podobne problematická je i situácia v oblasti poskytovania certifikačných služieb a to aj napriek faktu, že v súlade so Smernicou „členské štáty nesmú v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, obmedzovať poskytovanie overovacích služieb pochádzajúcich z iného členského štátu.“ Medzinárodné uznávanie elektronického podpisu je jednoznačne jedným zo závažných problémov, ktoré obmedzujú širšie uplatnenie tejto technológie v praxi. Značným prínosom by boli všeobecne uznávané a zároveň záväzné pravidlá, ktoré by zjednocovali požiadavky na elektronický podpis minimálne v krajinách EÚ.

Reklama


Založenie a zmeny spoločností - už za 99 Eur !

 

Riešenie: Jednou z možností je nainštalovanie aplikácie QSign, ktorá slúži okrem vytvárania ZEPov na dokumentoch (podľa zákona o elektronických podpisoch) aj na ich overovanie a táto možnosť je bezplatná. Zaujímavosťou je, že sa dá získať aj v anglickej mutácii a tak by mohla byť pre tých, ktorí potrebujú overiť Váš ZEP v zahraničí a slovensky nevedia, jednou z možností kým a kedy bol dokument podpísaný (vrátane doby platnosti tohto podpisu).

Zahraničný ZEP na Slovensku

V prípade, že naša štátna inštitúcia prijme dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom vydaným v zahraničí, je povinná takýto dokument prijať a zabezpečiť si jeho overenie - tj. platnosť a vydavateľa. Ako uvádzame vyššie, problém môže nastať v prípone prijatého súboru - zatiaľ nevieme, ako by si s ním úradníci poradili, nakoľko dokument podpísaný na Slovensku má vždy príponu .zep (tj. zaručený elektronický podpis) a ktorá je odlišná od iných krajín EU...

Pozn.: Ak máte skúsenosti aj vy skúsenosti s používaním zaručeného elektronického podpisu vo vzťahu so zahraničím dajte nám vedieť. Vašu skúsenosť radi uverejníme.