Ochrana a typy podpisov

Ako je elektronický podpis chránený?

V prvom rade je vygenerovaný náhodným výberom alfanumerických znakov a má veľkosť až 2048 bitov. Je uložený na špeciálnom médiu o veľkosti USB kľúča alebo platobnej karty a je chránený jedinečným prístupovými PINmi a PUK kódom, ktoré poznáte iba vy.

Ak PIN1 alebo PIN2 zabudnete, nevadí, obnoviť si ich môžete cez PUK kód. Preto si PUK zapíšte na bezpečné miesto a to tak, že nikto nebude vedieť, o aký kód ide a k čomu patrí. Ak PUK kód zabudnete alebo si ho zablokujete máte bohužiaľ smolu - budete si musieť dať vygenerovať nový ZEP a zakúpiť aj novú bezpečnú (SIM) kartu. ZEP sa nedá zálohovať ani kopírovať.

Typy elektronických podpisov

Vybrať si môžete z viacerých typov elektronických a zaručených elektronických podpisov:

Zaručený elektronický podpis - ZEP
- pre fyzickú osobu na súkromné účely
- pre fyzickú osobu – konajúcu za spoločnosť
- pre fyzickú osobu – živnostníka
- pre fyzickú osobu – zamestnanca

Osobný alebo firemný elektronický podpis - EP
- pre fyzickú osobu na súkromné účely
- pre fyzickú osobu – konajúcu za spoločnosť
- pre fyzickú osobu – živnostníka
- pre fyzickú osobu – zamestnanca
- pre právnickú osobu

EP sa používa na podpisovanie emailov a faktúr, dodatočnú identifikáciu Vašej stránky alebo serveru. Je ho tiež možné použiť na šifrovanie emailovej komunikácie.

Pozn.: Štátne inštitúcie zatiaľ uvedenie obch.mena pri podaniach za spoločnosti nevyžadujú. Jeho uvedenie žiadnym spôsobom neovplyvňuje a neobmedzuje elektronickú komunikáciu a vlastník certifikátu môže vo svojom mene podávať návrhy, žiadosti a rôzne podania na všetky inštitúcie, ktoré majú zriadené elektronické podateľne. Viac sa dozviete tu.

Súvisiace články:
Čo je časová pečiatka ?
Aké je využitie elektronického podpisu?
Aký je rozdiel medzi elektronickým podpisom (EP) a zaručeným elektronickým podpisom (ZEP) ?

buďte prvý

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*