No Image

» Povinné elektronické podanie na daňový úrad

február 10, 2010 admin 0

Od 1.1.2010 platí nová legislatíva v podávaní mesačných a štvrťročných súhrnných výkazov k DPH, ktoré sa musia podávať výlučne elektronickými prostriedkami podpísané buď zaručeným elektronickým podpisom alebo zaslaním emailu s dokumentami v elektronickej forme, v tomto prípade je však potebné doručiť do 5 dní na daňový úrad ich papierovú formu. Novinkou pre všetkých je, či ste alebo nie ste platca DPH, keď prijímate alebo dodávate tovary a/alebo… čítať viac