» Šifrovanie emailov pomocou elektronického podpisu

Prepis emailovej komunikácie

Prosím Vás o zistenie možnosti šifrovať a podpisovať e-mailovú komunikáciu programom MS Outlook prostredníctvom ZEP alebo osobného EP.

Podpisovanie a šifrovanie emailov umožnuje väčšina bežných emailových klientov, napr. MS Outlook, MS Outlook Expres, Mozilla Thunderbird a mnohé iné.

Ten, kto chce podpisovať a šifrovať emaily, musí mať svoj osobný certifikát - elektronický podpis (EP), v ktorom bude ako emailová adresa uvedená tá, z ktorej chce posielať podpísané a šifrované emaily. Kto chce dešifrovať prijaté emaily, musí mať vo svojom email klientovi (osobný) certifikát každého odosielateľa, od ktorého chce prijímať šifrované správy - tzn. každý musí mať svoj certifikát obsahujúci súkromný a verejný kľúč.

Zhrnutie:

a) môj osobný certifikát so súkromným kľúčom sa dá použiť na:

  • podpisovanie odosielaných emailov
  • šifrovanie odosielaných emailov

b) verejný kľúč osobného certifikátu odosielateľa sa dá použiť na:

  • dešifrovanie prijatých emailov

Detaily nastavenia a možnosti súčasne automaticky podpisovať a šifrovať závisia od konkrétneho email klienta. Je možné nastaviť, že napr. každý email sa má podpísať a/alebo zašifrovať vždy, keď je to možné, tzn. keď je k dispozícii príslušný certifikát. Ďalšou možnosťou je, že si užívateľ sám pri odosielaní emailu zvolí, či sa má email podpísať a/alebo zašifrovať.

Šifrovanie mailov má samozrejme svoje pre a proti - napr. keď niekto dostane podpísaný email, môže ho to vyľakať, nebude vedieť, čo sa deje, alebo jeho softvér môže taký email chápať ako poškodený. Stávalo sa aj to, že taký email server zahodil, lebo bol pokladaný za spam alebo útok. V dnešnej dobe sú však už tieto problémy po technickej stránke vyriešené.

Pri šifrovaných mailoch sa môže stať, že sa po istom čase stanú pre adresáta nečitateľné. Prečo ?
Ak by (omylom) vymazal už expirovaný certifikát (po uplynutí platnosti certifikátu) a k nemu prislúchajúci pár kľúčov. Majte preto vždy zálohu poskytnutých kľúčov od Vašich (obchodných) partnerov.