Rozšírenie technickej podpory

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať aj prémiové služby k Vášmu aktualizačnému online servisu. Prosím vyberte si, o aké rozšírenie máte záujem:

  Rozšírenie aktualizačného servisu o technickú podporu pre daňový úrad a colnú správu:

  Aktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 1 rokAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 2 rokyAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 3 roky

  Rozšírenie aktualizačného servisu o technickú podporu pre daňový úrad, colnú správu, živnostenský a obchodný register, kataster a súdy:

  Aktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 1 rokAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 2 rokyAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 3 rokyAktualizačný online servis + ročná technická podpora PLUS (do 59 minút)

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows XPWindows VistaWindows 7Windows 8, 8.1Windows 10

  Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

  ÁnoNie

  Pozn.: Ceny sa stanovia individuálne s ohľadom na zostávajúcu dobu predplateného aktualizačného servisu a ďalšie obdobie.

  V obidvoch prípadoch k aktualizačnému online servisu získate:

  • osobnú (na pobočke) alebo vzdialenú podporu cez TeamViewer
  • možnosť telefonických, emailových a osobných konzultácií vrátane pomoci s riešením situácie
  • zadanie akéhokoľvek dopytu a otázky týkajúcej sa elektronickej komunikácie so ZEP a
  • vyriešenie Vášho problému v pracovných dňoch najneskôr do 24 hodín
  • + zaujímavé zľavy na ďalšie služby a softwér

  Naše tipy:

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Poznámka k objednávke:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.