Rozšírenie technickej podpory

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli využívať aj prémiové služby k Vášmu aktualizačnému online servisu. Prosím vyberte si, o aké rozšírenie máte záujem:

Rozšírenie aktualizačného servisu o technickú podporu pre daňový úrad a colnú správu:

Aktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 1 rokAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 2 rokyAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 3 roky

Rozšírenie aktualizačného servisu o technickú podporu pre daňový úrad, colnú správu, živnostenský a obchodný register, kataster a súdy:

Aktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 1 rokAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 2 rokyAktualizačný online servis + technická podpora a konzultácie na 3 rokyAktualizačný online servis + ročná technická podpora PLUS (do 59 minút)

Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

Windows XPWindows VistaWindows 7Windows 8, 8.1Windows 10

Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

ÁnoNie

Pozn.: Ceny sa stanovia individuálne s ohľadom na zostávajúcu dobu predplateného aktualizačného servisu a ďalšie obdobie.

V obidvoch prípadoch k aktualizačnému online servisu získate:

  • osobnú (na pobočke) alebo vzdialenú podporu cez TeamViewer
  • možnosť telefonických, emailových a osobných konzultácií vrátane pomoci s riešením situácie
  • zadanie akéhokoľvek dopytu a otázky týkajúcej sa elektronickej komunikácie so ZEP a
  • vyriešenie Vášho problému v pracovných dňoch najneskôr do 24 hodín
  • + zaujímavé zľavy na ďalšie služby a softwér

Naše tipy:

Meno a Priezvisko (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

IČO spoločnosti:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Poznámka k objednávke:

Vyhlásenie: Dodávateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzuje zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody.

Týmto ako objednávateľ súhlasím zo spracovaním osobných údajov a zaväzujem sa chrániť poskytnuté osobné údaje dodávateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane, nepoužiť ich ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzujem zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Antispam - opíšte text z obrázka:

captcha

Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.