Školenia pre advokátov a advokátske kancelárie – objednávka

  Týmto si objednávam(e):

  Zaškolenie do používania a využitie KEP/MQC, registráciu na portáli justice.gov.sk, inštaláciu programového vybavenia k advokátskemu preukazu vrátane D.Convert-u + vyskúšanie podpisovania s KEP/MQC - 133,25 € / 159,90 € na osobu

  Výber spôsobu a typu školenia:

  mám záujem o online školeniemám záujem o termín vo Vašich priestorochmám záujem o školenie v našich priestoroch

  » začiatok po vzájomnej dohode
  » adresa miesta konania v našich priestoroch: Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10

  - operačné systémy Linux a MAC nie sú zatiaľ na využitie s KEP/MQC plne podporované.

  Prosím potvrďte splnenie podmienok ku školeniu

  Ku školeniu potrebné mať aktivovaný eObčiansky preukaz s BOK, elektronický advokátsky preukaz s platným mandátnym certifikátom, vyžiadanú licenciu k programu na zaručenú konverziu dokumentov - D.Convert alebo iný program na zaručenú konverziu a aktivovanú službu časových pečiatok, pre pomoc s výberom nás prosím kontaktujte. Školenie si môžete objednať aj vo vlastných priestoroch pre viac osôb.

  Mám aktivovaný eObčiansky s BOKMám elektronický advokátsky preukaz s MQCMám objednanú licenciu D.Convert alebo iný program na zaručenú konverziuMám objednané časové pečiatky

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Poznámka k objednávke:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Ak súhlasíte, napíšte prosím "Súhlasím":

  Zároveň súhlasím zo zasielaním noviniek z oblasti eKomunikácie

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.