» Zaručený elektronický podpis s 1024 bit kľúčmi v platnosti

Dobrá správa pre tých, ktorí majú zaručený elektronický podpis s dľžkou kľúčov 1024 bit - od 1.2.2010 ich budete môcť podľa vyhlášky, ktorú vydal NBÚ SR pod č.32/2010 Z.z. využívať až do skončenia ich platnosti, tj. max. do 31.12.2010.

Ak však používate na podpisovanie aplikáciu QSign 3.3, musíte si ju preinštalovať na verziu 3.4.
Následne si stiahnite súbor č.1 a súbor č.2.
Kliknite na ikonku QSign väčšinou vpravo dole, zvoľte "nastavenia" a "podpisové politiky". Súbor č.1, s názvom "20100201000000zsignaturepolicy.der" pridajte pomocou tlačidla "Pridať", vyznačte ho a šípkami ho zaraďte na prvé miesto v poradí.
Súbor č.2, s názvom "TrustedList.zep" vložte stlačením tlačidla Prehľadávať na tej istej stránke.