Postup pri rušení elektronického podpisu

Nie je zrovna príjemné pokiaľ stratíte alebo Vám ukradnú doklady alebo token so KEPom. Ak ste však mali zmenené prístupové heslá, Váš KEP je takmer nemožné zneužiť. Ak totiž ktokoľvek zadá 3x zle BOK alebo PIN kód, príde k zablokovaniu prístupu k certifikátom a elektronickým službám. Odblokovanie BOK a PIN je možné iba cez PUK kód. Ak však aj ten zadáte 10x nesprávne, prístup k Vášmu KEP je nenávratne zablokovaný.

Obnovenie elektronického podpisu je možné iba vydaním nového podpisu. O zrušenie podpisu však môžete požiadať aj v prípade, že ho už neplánujete využívať.

Nech sa páči, kliknite na Vášho vydavateľa KEP:


 

KEP na elektronickom občianskom preukaze - eID

1.krok
Pripravte si potvrdenie o vydaní kvalifikovaného certifikátu. V približne polovici prvej strany nájdite heslo na zrušenie. Ak dokumentáciu nemáte, po overení totožnosti Vám platnosť všetkých certifikátov vydaných na eID ukončia.

2.krok
Ak ste eID stratili alebo Vám elektronický občiansky ukradli, prídite čo najskôr na akékoľvek oddelenie Polície, kde udalosť ohlásite. Keď na Políciu z akýchkoľvek dôvodov prísť nemôžete, aspoň zavolajte na tel.č. 158 a všetko ohláste. Písomné oznámenie potom urobte čo najskôr. V obidvoch prípadoch je zrušenie certifikátu bezplatné.

Upozornenie: Po zrušení certifikátu nie je možná jeho obnova. Pri záujme o obnovenie certifikátu je potrebné jeho nové vydanie.

 
 
3.krok
Zatiaľ sa za vydanie nového KEPu neplatí, to sa však časom môže zmeniť. Pri vydaní zadáte nové prístupové kódy - pre BOK a PIN 6-miestny a pre PUK 8-miestny.

 

KEP vydaný certifikačnou (registračnou) autoritou Disig, a.s.

1.krok
Pripravte si potvrdenie o vydaní kvalifikovaného certifikátu. V približne polovici prvej strany Potvrdenia o vydaní nájdite heslo na zrušenie.

2.krok
Zavolajte na +421 (0)2 208 50 151 alebo napíšte email podpora@disig.sk. Po overení Vašej totožnosti a hesla k zneplatneniu KEP zrušia Váš kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis alebo "obyčajný" elektronický podpis. Zrušenie certifikátu je bezplatné.

Upozornenie: Po zrušení certifikátu nie je možná jeho obnova. Pri záujme o obnovenie certifikátu je potrebné jeho nové vydanie.

 
 
3.krok
Pri znovuvydaní zaručeného elektronického podpisu zaplatíte poplatok za jeho vydanie. Platnosť podpisu bude jeden, dva alebo tri roky. Bezpečné zariadenie, pokiaľ ho stále máte a na ktorom bude KEP uložený, môžete použiť svoje, pokiaľ bude mať stále platnú certifikáciu NBÚ SR.
Po vydaní si nezabudnite opäť zmeniť prístupové heslá.

 

KEP vydaný certifikačnou (registračnou) autoritou D. Trust Certifikačná Autorita, a.s.

1.krok
Pripravte si potvrdenie o vydaní kvalifikovaného certifikátu. Nájdete v ňom sériové číslo certifikátu a heslo na zrušenie. Oba údaje zadajte na stránke https://q.ica.cz/cgi-bin/revoke_qpub.cgi?language=sk a zvoľte zneplatniť.

2.krok
Zavolajte na +421 (0)2 58 222 153, 157) alebo napíšte email info@dtca.sk. Po overení čísla certifikátu a hesla zrušia Váš kvalifikovaný (zaručený) elektronický podpis alebo "obyčajný" elektronický podpis. Zrušenie certifikátu je bezplatné a je možné aj osobnou návštevou certifikačnej autority alebo doporučenou listovou zásielkou na aktuálnu adresu D. Trust Certifikačná Autorita, a.s..

Upozornenie: Po zrušení certifikátu nie je možná jeho obnova. Pri záujme o obnovenie certifikátu je potrebné jeho nové vydanie.

 
 
3.krok
Pri znovuvydaní kvalifikovaného (zaručeného) elektronického podpisu zaplatíte poplatok za jeho vydanie. Bezpečné zariadenie, na ktorom bude KEP uložený, môžete použiť svoje, pokiaľ bude mať stále platnú certifikáciu NBÚ SR. Po vydaní si nezabudnite opäť zmeniť prístupové heslá.

buďte prvý

Zanechajte odkaz

Váš email nebude zverejnený.


*