Školenia na živnostenský a obchodný register

Pripravili sme pre Vás špeciálne zamerané školenia na praktické využitie elektronického občianskeho a advokátskeho preukazu vrátane inštalácie programov a technickej podpory k podaniam za výbornú cenu.

Podania na živnostenský register:

 • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu so živnostenským registrom
 • vydanie živnostenského oprávnenia pre FO a PO - voľné, remeselné a viazané živnosti
 • zápis fyzickej osoby (aj zahraničnej) a novej spoločnosti do živnostenského registra
 • ohlásenie zmien v spoločnosti, napr. zmena konateľa, sídla, obchodného mena a ďalších
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti (iba pre živnostníkov)
 • oznámenie o ukončení podnikania vo všetkých alebo vybraných živnostiach (iba pre živnostníkov)
 • žiadosť o (ne)verejný výpis zo živnostenského registra
 • typy dokumentov, ktoré prijíma živnostenský register
 • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
 • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
 • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email
 • možnosť individuálneho doškolenia podľa potrieb každého klienta.

Podania na obchodný register:

 • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia využívaného na komunikáciu s obchodným registrom
 • zápis do obchodného registra vrátane vyplnenia návrhu na zápis spoločnosti, fyzickej osoby, zahraničnej fyzickej osoby a organizačnej zložky zahraničnej osoby do OR,
 • zápis zmien v spoločnosti, napr. konateľa, prokuristu, sídla, obchodného mena, predmetov podnikania, základného imania a ďalších vrátane vyplnenia návrhu na zápis zmien o spoločnosti do OR
 • návrh na výmaz, konkurz a vstup do likvidácie spoločnosti
 • typy dokumentov, ktoré prijíma obchodný register
 • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
 • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
 • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email

 

  Týmto si objednávam(e) zaškolenie do používania a využitie KEP/MQC na:

  daňovom úrade a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.financnasprava.sk a vyskúšanie podpisovania ZEPom - (29,08 € / 34,90 €)živnostenskom a obchodnom registri, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)súdoch SR, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)katastri nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)portáli www.slovensko.sk, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)

  Výber spôsobu a typu školenia:

  mám záujem o online školeniemám záujem o termín vo Vašich priestorochmám záujem o školenie v našich priestoroch

  » začiatok po vzájomnej dohode
  » adresa miesta konania v našich priestoroch: Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10

  - operačné systémy Linux a MAC nie sú zatiaľ na využitie s KEP/MQC plne podporované.

  Ste už náš klient ?

  ÁnoNie

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Poznámka k objednávke:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Ak súhlasíte, napíšte prosím "Súhlasím":

  Zároveň súhlasím zo zasielaním noviniek z oblasti eKomunikácie

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.