Školenia na kataster Slovenskej republiky

Pripravili sme pre Vás špeciálne zamerané školenia na praktické využitie elektronického občianskeho a advokátskeho preukazu vrátane inštalácie programov a technickej podpory k podaniam za výbornú cenu.

Obsah školenia:

 • inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia
 • podávanie návrhov na zápis zmeny vlastníka(ov) nehnuteľnosti(í)
 • oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad
 • typy dokumentov, ktoré prijíma kataster nehnuteľností
 • elektronická schránka: využitie, práca so správami, rozšírenie kapacity, notifikácie o prijatí zásielky
 • skenovanie dokumentov: limity na rozlíšenie, spôsob a možnosti skenovania, nastavenie skeneru (vhodné najmä pri viacerých a viacstránkových dokumentoch)
 • zvýhodnená cena technickej podpory cez TeamViewer, telefón a email
 • možnosť individuálneho doškolenia podľa potrieb každého klienta.

 

  Týmto si objednávam(e) zaškolenie do používania a využitie KEP/MQC na:

  daňovom úrade a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.financnasprava.sk a vyskúšanie podpisovania ZEPom - (29,08 € / 34,90 €)živnostenskom a obchodnom registri, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)súdoch SR, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)katastri nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)portáli www.slovensko.sk, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)

  Výber spôsobu a typu školenia:

  mám záujem o online školeniemám záujem o termín vo Vašich priestorochmám záujem o školenie v našich priestoroch

  » začiatok po vzájomnej dohode
  » adresa miesta konania v našich priestoroch: Mlynské Nivy 54, 821 05 Bratislava

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10

  - operačné systémy Linux a MAC nie sú zatiaľ na využitie s KEP/MQC plne podporované.

  Ste už náš klient ?

  ÁnoNie

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Poznámka k objednávke:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Ak súhlasíte, napíšte prosím "Súhlasím":

  Zároveň súhlasím zo zasielaním noviniek z oblasti eKomunikácie

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.