KEP pre zahraničných štatutárov, bez nutnosti návštevy Slovenska

  Nový kvalifikovaný elektronický podpis pre zahraničných štatutárov:

  Platnosť certifikátu KEP jeden rok (116,58 € / 139,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (141,58 € / 169,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (166,58 € / 199,90 €)

  Obnova kvalifikovaného elektronického podpisu pre zahraničných štatutárov:

  Platnosť certifikátu KEP jeden rok (66,58 € / 79,90 €)Platnosť certifikátu KEP dva roky (91,58 € / 109,90 €)Platnosť certifikátu KEP tri roky (124,92 € / 149,90 €)

  INŠTALÁCIA softwéru:

  na diaľku, jeden počítač - (24,91 € / 29,90 €)osobne u klienta, jeden počítač - (41,58 € / 49,90 €)na diaľku, jeden počítač, v ENG - (41,58 € / 49,90 €)

  Technická podpora a ďalšie služby/softwér (jeden užívateľ):

  Tech.podpora a konzultácie na 1 rok - (58,25 € / 69,90 €)Tech.podpora a konzultácie na 2 roky - (113,25 € / 135,90 €)Tech.podpora a konzultácie na 3 roky - (166,58 € / 199,90 €)Servisný výjazd technika - (33 € / 39,60 €) + cestovné náhradyCestovné náhrady za jeden km - (0,33 € / 0,40 €)Zaškolenie do používania KEP, vyskúšanie podpisovania KEPom - (29,08 € / 34,90 €)Konzultácie - každých začatých 30 minút - (100 € / 120 €)

  Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

  Windows 7Windows 8, 8.1Windows 10

  Meno a Priezvisko (povinné):

  Obchodné meno spoločnosti:

  IČO spoločnosti:

  DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

  Zadajte Váš email (povinný):

  Vaše telefónne číslo (povinné):

  Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

  Poznámka:

  Vyhlásenie: Udeľujem týmto slobodný, vážny súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa implementuje Nariadenie EÚ č. 2016/679 o ochrane osobných údajov a Smernica EÚ č. 2016/680 o ochrane osobných údajov, prijaté Európskym parlamentom a Radou - General Data Protection Regulation – GDPR spoločnosti BACKGROUND s.r.o. na účely poskytovania služieb pre mňa ako klienta. Súhlas so spracúvaním osobných údajov platí do jeho odvolania, najdlhšie však na dobu určitú 10 rokov. Som si vedomý/á, že tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať.

  Vyhlásenie BACKGROUND s.r.o.: Spoločnosť sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa najnovšieho nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ich ani nezneužiť.

  Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

  Antispam - opíšte text z obrázka:

  captcha

  Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.