» Ďakujeme !


Všetkým našim
klientom za zrealizované obchody a nové výzvy,
kolegom za lojalitu a profesionalitu a
partnerom za podporu.

Veríme, že sme boli pre Vás v roku 2018 užitoční
a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Ďakujeme !

V novom roku 2019 Vám želáme veľa osobných úspechov, dobrých obchodov, správnych rozhodnutí, pevné zdravie, vždy zopár ľudí a na ktorých sa môžete v každej chvíli spoľahnúť.

Za tím BACKGROUND s.r.o., Róbert Kalapoš