KEP pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy

Ponúkame Vám nové KEP balíky, s ktorým môžete či už ste advokát, daňový poradca, právnik, konateľ, podnikateľ alebo aj ako súkromná osoba podpisovať elektronické podania a dokumenty na všetky štátne inštitúcie:

 • daňový úrad
 • colnú správu
 • obchodný register
 • kataster
 • súdy
 • pri verejnom obstarávaní ako aj
 • obchodní partneri navzájom medzi sebou bez nutnosti cestovania.

 

Využitie KEP pri podaniach na živnostenský a obchodný register, kataster a súdy:

Pri zasielaní dokumentov podpisujete žiadosti na živnostenský úrad kvalifikovaným elektronickým podpisom priamo v internetovom prehliadači. Všetky prílohy na OR, ŽR, kataster a súdy podpisujete v programe QSign Premium, ktorý podporuje aj podpisovanie xml formulárov obchodného registra. Následne sa prílohy podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom prikladajú k jednotlivým podaniam. Rozšírením možností je služba časovej pečiatky.

Využitie KEP pri podaniach na daňový úrad a colnú správu:

Podpisovanie a zasielanie podaní na daňový úrad prebieha cez aplikáciu eDane alebo v prostredí Windows cez internetový prehliadač Internet Explorer, pri podaniach na colnú správu cez EKR, SPD klienta a ďalšie, podľa typu zasielaných hlásení. Bohužiaľ, iné operačné systémy a prehliadače zatiaľ nie sú podporované. Viac sa dočítate tu.

Naša ponuka:

Zvoliť si môžete 1,2 alebo 3 ročnú platnosť kvalifikovaného elektronického podpisu a QSignu, pričom ak si vyberiete balík s dlhšou dobou platnosti, bude pre Vás zriadenie KEP výhodnejšie. Tiež ak v blízkej dobe plánujete výmenu počítačov v ponuke presne pre Vás zohľadníme aj to - stačí si ju vyžiadať.

Balík pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy s QSign Premium:

Platnosť KEP jeden rok a QSign Premium*: 208,25 € / 249,90 €
Platnosť KEP dva roky a QSign Premium*: 226,58 € / 271,90 € (135,95 € / 1 rok)
Platnosť KEP tri roky a QSign Premium*: 246,58 € / 295,90 € (98,63 € / 1 rok)

Obnova certifikátu s QSign Premium:

Platnosť KEP jeden rok a QSign Premium*: 151,58 € / 181,90 €
Platnosť KEP dva roky a QSign Premium*: 174,08 € / 208,90 € (104,45 € / 1 rok)
Platnosť KEP tri roky a QSign Premium*: 197,42 € / 236,90 € (78,97 € / 1 rok)

Balík pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, ORSR, kataster a súdy s QSign obsahuje:

 • kvalifikovaný elektronický podpis (KEP),
 • bezpečné zariadenie - USB token alebo čipovú kartu s čítačkou
 • aplikáciu QSign Premium s NEOBMEDZENOU platnosťou*,
 • aktuálne ovládače a software k bezpečnému zariadeniu,
 • zastúpenie pri vydaní na pobočke certifikačnej/registračnej autority Disig, a.s.,
 • bezplatnú podporu pri (re)inštalácii softwaru,
 • vždy aktualizačný online servis a informácie o novinkách z oblasti elektronického podpisu na jeden rok ZDARMA,
 • osobné doručenie v Bratislave alebo expresné doručenie poštou 1.triedou kamkoľvek na územie Slovenska a Európskej únie.

*Aplikácia QSign Premium je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Za doplatok je ju možné rozšíriť na verziu BatchSigner vhodnú na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní elektronických podaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

Vybrali ste si ? Tu si Váš balík a vybrané služby môžete objednať:
Náš tip: Objednajte si k Vášmu KEPu aj 1,2 alebo 3 ročný aktualizačný online servis alebo aktualizačný online servis vrátane technickej podpory a konzultácií - nikdy tak neostanete bez pomoci, keď to budete najviac potrebovať ! Naviac s 20% ZĽAVOU !

Zaručený elektronický podpis pre daňový úrad, colnú a verejnú správu, obchodný register, kataster a súdy:

Platnosť KEP jeden rok a QSign Premium* (208,25 € / 249,90 €)Platnosť KEP dva roky a QSign Premium* (226,58 € / 271,90 €)Platnosť KEP tri roky a QSign Premium* (246,58 € / 295,90 €)

*Aplikácia QSign Premium je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Za doplatok je ju možné rozšíriť na verziu BatchSigner vhodnú na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní elektronických podaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

Doplnkové služby k daňovému úradu, colnej a verejnej správe, obchodnému registru, katastru a súdom:

Inštalácia, nastavenie a aktivácia potrebných softwérov pre OBCHODNÝ a ŽIVNOSTENSKÝ register: na pobočke alebo na diaľku - (33,25 € / 39,90 €)Inštalácia, nastavenie a aktivácia potrebných softwérov pre OBCHODNÝ a ŽIVNOSTENSKÝ register: osobne u klienta (BA a okolie) - (66,58 € / 79,90 €)Inštalácia, nastavenie a aktivácia softwérov nevyhnutných pre elektronické podania na KATASTER nehnuteľností: na pobočke alebo na diaľku - (33,25 € / 39,90 €)Inštalácia, nastavenie a aktivácia softwérov nevyhnutných pre elektronické podania na KATASTER nehnuteľností: osobne u klienta (BA a okolie) - (66,58 € / 79,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na DAŇOVOM ÚRADE a v aplikácii eDane, inštalácia programového vybavenia, registrácia KEP na portáli www.financnasprava.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (29,08 € / 34,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na OBCHODNOM a ŽIVNOSTENSKOM REGISTRI, SÚDOCH SR a KATASTRI nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia na portáli www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (99,92 € / 119,90 €)ZAŠKOLENIE do používania a využitie KEP na DAŇOVOM ÚRADE a v aplikácii eDane, OBCHODNOM a ŽIVNOSTENSKOM REGISTRI, SÚDOCH SR a KATASTRI nehnuteľností, inštalácia, nastavenie a aktivácia programového vybavenia, registrácia KEP na portáli www.financnasprava.sk a www.slovensko.sk, vyskúšanie podpisovania KEPom - (119,92 € / 143,90 €)

Aktualizačný servis a technická podpora pre daňový úrad, colnú správu, živnostenský a obchodný register, kataster a súdy:

Aktualizačný online servis na 1 rok - (49,92 € / 59,90 €)Aktualizačný online servis na 2 roky - (83,25 € / 99,90 €)Aktualizačný online servis na 3 roky - (116,58 € / 139,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 1 rok - (99,92 € / 119,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 2 roky - (179,92 € / 215,90 €)Aktualizačný online servis + tech.podpora a konzultácie na 3 roky - (249,92 € / 299,90 €)Aktualizačný online servis + ročná technická podpora PLUS (do 59 minút) - (1 666,58 € / 1 999,90 €)Servisný výjazd technika - (33 € / 39,60 €) + cestovné náhradyCestovné náhrady za jeden km - (0,33 € / 0,40 €)Konzultácie - každých začatých 30 minút - (12,42 € / 14,90 €)Konzultácie - po následnom zakúpení služieb alebo softwaru - (bezplatne)

Licencia QSign:

Licencia QSign Premium (79 € / 94,80 €)Licencia QSign BatchSigner (349 € / 418,80 €)

*Aplikácia QSign Premium / BatchSigner je naviazaná na počítač, na ktorom bude aktivovaná a má neobmedzenú platnosť. Verzia BatchSigner je vhodná na dávkové podpisovanie viacerých dokumentov NARAZ, čo výrazne šetrí čas a náročnosť pri podpisovaní (vhodné pre právnické a advokátske kancelárie)

Služba časovej pečiatky (povinná pri podaniach na kataster a súdy*):

mám záujem o službu časovej pečiatky

Váš operačný systém (32 alebo 64 bit, označiť môžete aj viac druhov):

Windows XPWindows VistaWindows 7Windows 8, 8.1Windows 10

Ste už náš klient ? Ak áno, určite máte nárok na zľavu. Ak nie, získajte ju !

ÁnoNie

Meno a Priezvisko (povinné):

Obchodné meno spoločnosti:

IČO spoločnosti:

DIČ alebo IČ DPH spoločnosti:

Zadajte Váš email (povinný):

Vaše telefónne číslo (povinné):

Napíšte nám, kedy sa Vám môžeme ozvať s upresnením objednávky a termínu jej vybavenia:

Poznámka:

Vyhlásenie: Dodávateľ sa zaväzuje chrániť osobné údaje odberateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane (okrem prípadov, keď to vyžaduje povaha objednávky objednávateľa), nepoužiť ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzuje zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody.

Týmto ako objednávateľ súhlasím zo spracovaním osobných údajov a zaväzujem sa chrániť poskytnuté osobné údaje dodávateľa podľa zákona o ochrane osobných údajov, žiadnym spôsobom a v žiadnom prípade ich nepostúpiť tretej strane, nepoužiť ich ani nezneužiť a v prípade porušenia tohto záväzku sa zaväzujem zaplatiť všetky súvisiace a vzniknuté náklady a škody.

Napíšte prosím "Súhlasím" (povinné):

Potvrdenie Vašej objednávky Vám po jej odoslaní zašleme emailom.

Antispam - opíšte text z obrázka:

captcha

Pozn.: K vybaveniu KEP je potrebné plnomocenstvo, ktoré Vám po odoslaní objednávky pošleme emailom.

*Časová pečiatka je povinná pri zasielaní podaní na kataster a na súdy prostredníctvom emailu. Prvá cena je uvádzaná bez DPH, druhá s DPH. Výška DPH je 20%. Sme platcami DPH. Spoločnosť BACKGROUND s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Služba časovej pečiatky a certifikáty pre kvalifikovaný elektronický podpis sú zabezpečované CA Disig.

Pre objednanie našich služieb, softwéru ku kvalifikovanému elektronickému podpisu, programov k podpisovaniu a zasielaniu elektronických faktúr a spoľahlivému zálohovaniu Vašich dát nás prosím kontaktujte.

Pozn.: Bezpečné zariadenia vydávané 1.CA k elektronickému bankovníctvu sú blokované na vydanie nového kvalifikovaného elektronického podpisu inou registračnou alebo certifikačnou autoritou. V tomto prípade je potrebné zabezpečiť si novú kartu. Tento kvalifikovaný certifikát je však možné využívať na všetky elektronické podania a konania. Viac o ďalšom využití elektronického podpisu sa dozviete tu.

buďte prvý

Zanechajte odkaz

Your email address will not be published.


*